‘Het gaat bijna altijd over aardbeien’

Zoals bij maatschap Hereijgers in Zundert kom je het niet vaak tegen, met vijf gezinsleden op vier locaties in de teelt van aardbeien met vollegrond, stellingen, tunnels en teelten onder glas.

Vader Sjaak en zijn vrouw telen op wat voor het gemak ‘de oudste locatie’ kan worden genoemd, onder andere met stellingteelten buiten en met doorteelten in wandelkappen en onder glas. De andere drie locaties worden aangestuurd en gecontroleerd door drie zoons. Ook daar betreft het kasteelten, soms in combinatie met een andere teeltvorm. “Uiteraard komen we op elkaars bedrijven, en dan gaat het natuurlijk over aardbeien. Gelukkig dat we ook nog in de boomkwekerij zitten, anders hebben we het nergens anders meer over.”

Mooie aardbeikas
In de recent verworven kas stond eerder paprika, “Er moest al met al toch nog veel aan aangepast worden, als het ophangsysteem voor de goten en de CO2-dosering. Maar het is nu dan ook een mooie aardbeikas geworden.” In deze nieuwe kas staat een verse Sonataplanting, die in de eerste week van januari op de goten is gezet. Eind week 2 schoof de eerste bladschijf al mooi open bij een temperatuur van 8 graden ’s nachts en 13 tot 14 graden overdag. “Wel met een stevige lichtverhoging erop, van 3 tot 4 graden.” De verse Sonataplanting in deze kas is waarschijnlijk eenmalig. “We blijven er wel me doorgaan, maar dan wellicht in een wat kleinere omvang. In deze kas komt dan een doorteelt met Elsanta.”

Oudere kas
Op de ‘oudste locatie’ ligt eveneens een Elsanta doorteelt, die al vanaf half december koud ligt. “Die kas is wat ouder. De planten zijn daar op 6 en 7 augustus op de goot gegaan, met de pluk tot eind november. Langer doorgaan kost daar te veel energie. Half februari gaat de kachel weer aan, net tevoren worden de planten schoon gezet.” De vorst, tot -13 graden Celsius als laagste temperatuur, is geen probleem. In de tunnel staan de planten van eveneens Elsanta op de grond onder twee lagen folie. “Daar gaan we eind februari/begin maart pas weer mee aan de slag. De doorteelten op de andere twee locaties betreft plantingen van 15 tot 18 augustus; daar is de kachel in week 2 uitgegaan. De vorstkoude zoals we die nu hebben is prima, maar het moet niet extremer worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.