Fruit

Nieuws

PAN Europe wil dieper onderzoek naar middel BASF

Mogelijk moet bij de toelating van een middel van BASF op hormooneffecten worden getoetst.

Dat is de conclusie van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De milieugroepering PAN Europa heeft beroep aangetekend tegen toelating in Nederland van het middel Dagonis. Dat middel van BASF heeft een toelating in aardappelen, aardbeien en een aantal groente als schimmelbestrijder. Bij de toelating zou het toelatingenbureau Ctgb mogelijk toch de hormoonontregelende eigenschappen moeten beoordelen aan de hand van de stand van de wetenschap en technische kennis.

Difenoconazool

PAN Europa stelt dat het Ctgb nieuwe informatie over de stof difenoconazool moet meenemen in de aanvraag. Ctgb stelt dat dit niet past in een toelatingsprocedure, maar dat die beoordeling op Europees niveau plaatsvindt. Het Ctgb en BASF stellen zich op het standpunt dat de hormoonontregelende eigenschappen niet opnieuw hoeven te worden beoordeeld bij een besluit tot toelating van een middel, waarvan difenoconazool een bestanddeel is.

De rechter houdt de beslissing aan totdat een uitspraak is gedaan door het Europese Hof van Justitie in een soortgelijke kwestie. Dat zo duidelijkheid geven waar de verantwoordelijkheid ligt.

Of registreer je om te kunnen reageren.