Fruit

Nieuws laatste update:7 jun 2021

Prorail betaalt fruitteler 3 ton voor 0,6 hectare

De onteigening van in totaal ruim 0,6 hectare fruit kost Prorail meer dan 3 ton, oordeelt de Rechtbank Gelderland.

Naast de werkelijke boekwaarde van de percelen goed renderend hardfruit, dient de teler de afwatering te herstellen, net als de windhagen, ontsluiting en drainage. Voor al deze zaken rekent de rechtbank kosten goed die door deskundigen zijn begroot.

Een belangrijk deel van die schade bestaat uit gederfde inkomen. Door het wegvallen van het deel van het huisperceel wordt een jaarlijkse omzet gemist van circa € 13.000 per jaar. De rechtbank stond een hogere fruitprijs toe in de calculatie, omdat de teler zelf koelt en zo zelf het moment van afzetten bepaalt.

Op de gederfde omzet moeten uitgespaarde kosten afgetrokken worden en opbrengsten die de teler had kunnen halen door de onteigeningsvergoeding elders in te zetten. De onteigende grond (met bomen) werd gewaardeerd op een bedrag van € 15,00 per vierkante meter.

Of registreer je om te kunnen reageren.