Fruit

Nieuws

Minder gasgevoelige aardbei baart teler toch zorg

Door het dure gas gaat de kostpijs van kasaardbeien met zeker een tientje per vierkante meter omhoog.

Mocht het helemaal uit de hand lopen met de kosten voor energie, dan is met aardbei altijd nog een koude teelt mogelijk. Dat is niet grappig bedoeld, maar je moet er ook niet aan denken dat het werkelijk zo ver komt. Want voor de meeste glasteelten – uitgezonderd de zomerteelt – is warmte noodzakelijk, en in belichte winterteelten teelten ook nog aanvullend groeilicht.

15 tot 125 kuub gas per meter

Normaal vraagt een doorteelt, met vanaf augustusopgekweekte planten en een oogst in het najaar en in het voorjaar, zo’n 15 tot 20 kuub gas per vierkante meter teeltruimte en voor een belichte winterteelt 20 tot 25 kuub, afhankelijk van de teeltperiode en of voor het licht led- of son-t lampen worden gebruikt.

Veel aardbeitelers kopen gas op de dagmarkt: stel door de prijsverhogingen moet daar 50 cent per kuub gas bij. Dat betekent dan gemiddeld € 12 extra kosten per vierkante meter. Hoeveel aardbeitelers afhankelijk zijn van die dagmarkt, is onduidelijk, aldus Marcel Dings, aardbeiteler en lid van de expertgroep energie bij Glastuinbouw Nederland, desgevraagd aan. “Want elke teler opereert daarin zelfstandig.”

Weinig mogelijkheden

Maar leidt dure energie ook tot veranderingen in de teeltaanpak? Dat lijkt vooralsnog amper of niet het geval, al was het maar omdat er in deze periode van het najaar voor aardbei nog relatief weinig gestookt hoeft te worden. Dat onderdrukt mogelijk het besef over mogelijke financiële gevolgen. Verder zijn de meeste teeltvoorbereidingen (ver) afgerond met de aankoop of eigen opkweek van plantmateriaal, en liggen leverprogramma’s vast.

Winterteelt grootste risico

Ad van Laarhoven van teeltadviseur Delphy bemerkt ook nog weinig van teeltaanpassingen. Van telers die hun kas leeg laten, heeft hij nog niet gehoord. Wel zijn er enkelen die overwegen af te zien van een vroege voorjaarsproductie met de teelt vanaf eind december/begin januari. In plaats daarvan wordt de voor een najaarsoogst bedoelde augustusplanting aangehouden voor een tweede oogstperiode in het voorjaar. Deze productie is later dan die van de genoemde vroege teelt, maar vraagt minder gas.

Duur gas kan wel direct van invloed zijn op belichte winterteelten. Om die rond te rekenen s deze aardbeien – met een ‘gewone’ gasprijs van rond 20 cent per kuub – rond € 8 per kilo opbrengen. Gezien het marktrisico in de winter is dat al een toer, laat staan met gas van € 1 pr kuub.

Gedeeltelijk of helemaal ingedekt

Voor zijn eigen teelten is Marcel Dings deels afhankelijk van gas op contract en deels van de dagmarkt. “We hebben dus wel last van de huidige situatie. Aan de uitgestippelde teelt aanpak verandert echter niets. De benodigde planten staan in de koeling of zijn geplant, en we hebben afzetverplichtingen. Schuiven met het planttijdstip zoals met veel glasgroenten kan, zou bij ons dus ook niet kunnen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.