Fruit

Nieuws

FruitMasters vangt weerseffecten en verlies GMO op

FruitMasters heeft in 2018 een omzetgroei van bijna 8% geboekt, vooral door hogere appelprijzen in het krappe vorige seizoen.

De 2 moeilijke teeltseizoenen (vorst in 2017 en hitte en droogte in 2018) hebben de organisatie en resultaten nauwelijks geraakt, blijkt uit de jaarcijfers. De omzet groeide van € 222,2 naar € 235,7 miljoen. De afzetorganisatie had door beregening van de meeste leden voldoende fruit in opslag begin 2018. Lid-telers in Zeeland en Limburg zonder die beregeningsmogelijkheid hebben 2 opeenvolgende zware jaren beleefd, beseft financieel directeur Sjors Kruiper. Ook in zachtfruit waren daardoor inkomensschommelingen.

Door de goede bezetting met fruit van de coöperatielogistiek werden kosten terugverdiend. Het nettoresultaat daalde evenwel van € 0,59 naar € 0,12 miljoen, waarbij aangetekend wordt dat geen winstdoelstelling bestaat.

Effecten GMO-besluit

Wel moet de afzetorganisatie het vanaf dit jaar doen zonder GMO-subsidie. Daarvoor nam het lastige maatregelen, zoals het schrappen van fte’s. Ook vallen inkomsten weg. Voor telers ontstaat er door het schrappen van GMO meer commerciële vrijheid. De GMO-regel dat maximaal 25% huisverkoop mag plaatsvinden, is losgelaten door de afzetorganisatie.

FruitMasters meldde in 2018 een stevige investeringsimpuls in robotisering, een verpakkingscentrum voor zachtfruit (topseal) en koelcellen. Daarvoor was niet altijd GMO nodig, ook regionale subsidies helpen de afzetorganisatie innovatief vooruit, aldus Kruiper.

Vernieuwingen

FruitMasters boekte de omzet met een vrijwel gelijk fruitvolume als in 2017. De afzetorganisatie geeft in haar jaarverslag en toelichting weinig informatie over de ontwikkeling van de omzet bij verschillende productgroepen. De groei van de omzet in 2018 kwam door hogere appelprijzen, maar in volume neemt de afzet van zachtfruit nog altijd structureel toe. Voor de appeltelers komen exclusieve nieuwe rassen beschikbaar.

Verder groeide de omzet uit export relatief harder door het openen van nieuwe buitenlandse markten. Vaak zijn dit supermarktklanten, waardoor ook dit afzetkanaal in 2018 harder groeide dan afzet aan handel. In 2018 kwam 15% van de omzet tot stand voor de veilklok. Daarmee is dit kanaal opnieuw kleiner geworden. Daarnaast blijft ook de afzet aan handelaren van groot belang voor FruitMasters.

Of registreer je om te kunnen reageren.