Fruit

Nieuws

Teler hoeft fruitstal niet te sluiten met dwangsom

Een fruitteler uit de gemeente Buren mag fruit blijven verkopen op een perceel in de gemeente Neder-Betuwe.

Dat oordeelt de Raad van State, waarmee besluiten van het collegebestuur van de gemeente en een eerdere gerechtelijke uitspraak zijn doorgehaald. De Raad van State stelt dat de fruitteler terecht een bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeente Neder-Betuwe om hem te gelasten de fruitstal te sluiten onder dreiging van een dwangsom van € 30.000. De teler wees in de zaak op de ongelijkheid en onredelijkheid die het besluit zou kenmerken. De Raad van State is het eens met de uitleg van de teler.

Geen onderscheid maken

Buiten twijfel staat dat de fruitstal van de teler in strijd is met het bestemmingsplan, maar Neder-Betuwe heeft voorwaarden benoemd waaronder een fruitstal toch wordt toegestaan. Volgens de Raad van State kan de gemeente geen onderscheid maken tussen deze ene teler en andere telers in de gemeente waarvoor wel eigen verkoop wordt toegestaan. De voorwaarden dat alleen fruit wordt verkocht van het perceel en in het seizoen, worden niet door alle telers opgevolgd. Dat de betreffende teler fruit verkoopt van nabijgelegen percelen is daardoor geen grond om de teler een dwangsom op te leggen. De gemeente moet daardoor nu het besluit herzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.