Fruit

Nieuws

Grondontsmettingsmiddel Nemasol blijft beschikbaar

De toelating van het grondontsmettingsmiddel Nemasol (metam-natrium) is door het Ctgb verlengd.

In de voedingstuinbouw heeft het een toelating in de vermeerderingsteelt van aardbeien. Bij de eerdere toelating van het grondontsmettingsmiddel tegen nematoden (aaltjes) en bodemschimmels was het mogelijke gevaar voor omwonenden een discussiepunt. Daarom is sinds 2014 afdekken van een behandeld perceel verplicht. Dit voorschrift ter bescherming van omwonenden en om doorvergiftiging van vogels en zoogdieren te voorkomen, is nu uitgebreid naar 42 dagen. Toepassing van het middel moet altijd vooraf worden gemeld bij de NVWA.

Geen uitspoeling

Als aanvulling op de Belgische beoordeling besteedde het Ctgb extra aandacht aan mogelijke uitspoeling naar het grondwater. De uitspoeling van een gasvormig middel is niet aan de hand van een model te beoordelen. In de bodem ontstaat uit het middel de biologisch actieve stof MITC. Uit monitoringgegevens blijkt dat bij het hogere gebruik in het verleden geen aanwijsbare hoeveelheden MITC in het grondwater zijn aangetroffen. Daaruit volgt de conclusie dat er geen risico is op uitspoeling. Als extra controle is geëist dat deze conclusie na 3,5 jaar wordt bevestigd door nieuwe monitoringgegevens.

Of registreer je om te kunnen reageren.