Fruit

Nieuws

Demonstratieproject aardgasloos aardbeien telen

Een proef met (zo veel mogelijk) aardgasloze aardbeienteelt wordt opengesteld voor gangbare aardbeientelers.

Daarmee wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de verduurzaming in de glastuinbouw versnellen en drempels voor telers verlagen.

Kas als Energiebron-proef

De proef is één van de 4 aardgasloze teeltproeven met gewassen uit de middencategorie qua energieverbruik (potroos, alstroemeria, gerbera), schrijft minister Carola Schouten in antwoorden op vragen naar aanleiding van de begroting voor LNV.

De Kas als Energiebron-proef met aardgasloos aardbeientelen is een verdere ontwikkeling van het nieuwe telen in een all electric semi gesloten kas en een warmtepomp. De proeven moeten nog vormgegeven worden tot een demonstratieproject, schrijft de minister.

Resterende warmtevraag

Het plan is om de warmtebehoefte zoveel mogelijk in te vullen met door de kas overdag gevangen warmte en de warmte van de belichting én ontvochtiging van de kas. Ook draait het project op groene stroom. Een resterende minimale behoefte aan warmte kan op diverse manieren ingevuld worden, schrijft de minister als antwoord op begrotingsvragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.