Doorgaan naar artikel

‘Wereldwijde vraag naar gas blijft toenemen’

Gasleiding. - foto: G&F premium

Gasleiding. - foto: G&F

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) meldt dat de wereldwijde vraag naar aardgas de komende jaren blijft toenemen.

De wereldwijde vraag naar aardgas groeit volgens IEA de komende 5 jaar omdat China meer gas nodig heeft, een toenemende vraag vanuit de industrie en een toenemend aanbod vanuit de VS.

De wereldwijde gasvraag zou jaarlijks gemiddeld 1,6% groeien, van 3.740 nu naar meer dan 4.100 miljard kubieke meter in 2023, zo meldt IEA in Gas 2018, het jaarlijkse rapport over de gasmarkt.

China stapt over van kolen op aardgas

Het rapport is koren op de molen van de gassector, die claimt dat gas een schonere brandstof is dan kolen. Met name China zal tussen 2017 en 2023 maar liefst 60% meer gas vragen, dankzij beleid om van kolen over te stappen op aardgas om lokale luchtvervuiling terug te dringen. China is daarmee verantwoordelijk voor 37% van de wereldwijde groei van de gasvraag in de komende vijf jaar. China zal in 2019 ’s werelds grootste importeur van aardgas worden. Nu is dat nog Japan.

IEA voorziet ook een sterke groei van het gasgebruik in andere delen van Azië, vooral in het zuiden en zuidoosten, vanwege een sterkte economische groei en pogingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Daggas duurder

Vorige week werd de Interconnector – de verbinding tussen Engeland en het vasteland van Europa – opnieuw in gebruik genomen. Algemeen werd aangenomen dat de prijs van daggas deze week daardoor omlaag zou kunnen, aangezien die prijs in Engeland op een lager niveau lag dan TTF-gas. Het omgekeerde is echter gebeurd: de prijs, wellicht door de export van gas naar het vasteland, is licht gestegen.

De stijging van de olie- en kolenprijs heeft ook op de lange termijncontracten voor gas een opwaarts effect bezorgd. De huidige prijsniveaus van korte- en langetermijncontracten zijn hoger dan voorgaande jaren maar zijn nog altijd acceptabel te noemen gezien de historische curve.

Stroom duurder door plus in steenkool

De kolenprijs is na een daling weer aan het stijgen. Deze stijging van de kolenprijzen veroorzaakt een opwaarts effect op de elektraprijzen van de lange termijn contracten. De korte termijnprijs werd beïnvloed door de uitval van bestaande productie-installaties en de opwek van zonne- en windenergie, hierbij is alleen de opbrengst van zon op normaal niveau geweest en de rest ondermaats.

Olieprijs omhoog ondanks Opec-aankondiging

Ondanks de aankondiging van olieproducerende landen verenigd in Opec om meer olie op te gaan pompen en op de markt te brengen is de prijs deze week toch tegen verwachting in verder opgelopen. Een tweet van de Amerikaanse president Trump kan de verdere stijging wellicht voorkomen. Hierin werd gesproken over een nieuwe toezegging van Saoedie-Arabië om de olieproductie verder op te voeren met wellicht 2 miljoen vaten ruwe olie van 159 liter per vat per dag.

Deze toezegging komt bovenop toezegging van Opec om de productie op te voeren met circa 600.000 vaten per dag. De extra verhoging zou nodig zijn om de productie van Iran op te vangen als deze in November in zijn geheel dreigt weg te vallen door ingestelde sancties van Amerika tegen Iran. Ook heeft Amerika de afnemers van Iraanse olie aangespoord om geen olie meer af te nemen van dit land.

Nadat vorige week de cijfers bekendgemaakt werden over de Amerikaanse olievoorraad, daalde de prijs van olie. Analisten hadden berekend dat de voorraad zou zijn afgenomen met ruim 5 miljoen vaten, maar dit bleek niet het geval, in tegendeel zelfs, de voorraad bleek gegroeid met ruim 1 miljoen vaten.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin