Doorgaan naar artikel

Waterschade melden bij RVO voor tegemoetkoming

Een teler neemt de schade op die het gevolg is van het overstromen van de Maas. - Foto: ANP

Een teler neemt de schade op die het gevolg is van het overstromen van de Maas. - Foto: ANP

Opgelopen waterschade door overstromingen in Limburg kan vanaf 9 augustus gemeld worden bij RVO.

Boeren, andere ondernemers en bewoners in het waterschadegebied Limburg kunnen de schade die zij door het hoogwater hebben geleden vanaf 9 augustus melden bij RVO. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS). Het kabinet heeft op 16 juli Limburg tot rampgebied bestempeld, waardoor ondernemers in die regio ook schade die niet te verzekeren is, vergoed kunnen krijgen.

Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen kunnen volgende week dus terecht op de website van RVO. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Uitwerking Wet Tegemoetkoming Schade

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt nog aan de uitwerking van de WTS. De schadeafhandeling zou medio augustus worden besproken in de ministerraad. Ter voorbereiding hierop is woensdag een bestuurlijk overleg geweest tussen bestuurders uit verschillende overleglagen in Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De partijen spraken over de omvang van het rampgebied, waar het water schade veroorzaakt heeft, en de schadeafhandeling, laat BZK weten.

1.250 claims waterschade

Nederlandse verzekeraars schatten de totale schade eerder al op € 100 miljoen. Tot nu toe zijn er 1.250 claims van ondernemers uit het waterschadegebied binnengekomen, aldus het Verbond van Verzekeraars in hun eerste overkoepelende inventarisatie.

Een woordvoerder van het verbond vertelt aan het ANP dat verzekeraars in sommige gevallen meer hebben vergoed aan getroffen ondernemers in Limburg dan ze strikt noodzakelijk moesten doen. Verzekeraars wijzen er ook op dat schade als gevolg van een overstroming van de Maas niet verzekerbaar is. Als zo’n grote rivier buiten de oevers treedt, is het risico dat verzekeringsmaatschappijen omvallen als ze alle schade op zich nemen namelijk te groot.

Of er meldingen van schade door Maaswater zijn binnengekomen bij Nederlandse verzekeraars, is niet direct bekend. Ook schade aan gewassen is niet altijd verzekerd.

Overstromingen wel verzekerbaar maken

Het Verbond van Verzekeraars wil overigens graag in gesprek met de overheid over manieren waarop grote rampen als overstromingen wel verzekerbaar kunnen worden. Door klimaatverandering zal noodweer vaker tot ernstige overlast leiden, zo is de verwachting.

Beheer
WP Admin