Doorgaan naar artikel

‘De onrust na de crisis’

Hoog water in de uiterwaarden van rivier de IJssel. Nu de waterstanden zakken, wordt de werkelijke materiële schade zichtbaar. - Foto: Henk Riswick premium

Hoog water in de uiterwaarden van rivier de IJssel. Nu de waterstanden zakken, wordt de werkelijke materiële schade zichtbaar. - Foto: Henk Riswick

De geschiedenis leert ons dat er na iedere crisis onrust heerst. Denk aan de Tweede Wereldoorlog of aan verwoestende orkanen in het buitenland. We zien dit nu na de overstromingen in Limburg, Duitsland en België.

Nu de waterstanden zakken, wordt de werkelijke materiële schade zichtbaar. Er zijn te weinig mensen en materialen voorhanden om de schade snel te kunnen herstellen. Het herstel kan nog jaren duren. Let wel: Het persoonlijk leed is vele malen groter; zeker wat betreft het aantal te betreuren overleden mensen. Het herstel van deze psychische schade duurt nog langer.

Coronacrisis ijlt nog jaren na

Zo ook de coronacrisis. Het eind van deze crisis lijkt in zicht, echter de gevolgen van deze crisis ijlen de komende jaren nog na. Zo is onder meer de chipindustrie ontregeld, is er een groot tekort aan staal en hout. Dit heeft ook grote gevolgen voor de kassenbouw en tuinbouwmaterialen.

Na saamhorigheid volgt gevecht

De saamhorigheid, die we allemaal kennen tijdens een crisis, maakt ná de crisis plaats voor een gevecht om grondstoffen en personeel. Mensen die blij waren dat zij hun baan konden behouden of in ieder geval werden doorbetaald, gaan nu weer meer eisen stellen. De werkeloosheid is nog nooit zo laag geweest in Nederland. Ondernemers, die nu denken, dat ze voorzichtig moeten doen (‘het komt allemaal wel goed‘) komen straks bedrogen uit.

Leg voorraden aan van de benodigde materialen en zorg dat je goed personeel aan je bindt

Bepaal nu je strategie

Bepaal nu je strategie en geef uitvoering aan je beleid. Leg voorraden aan van de benodigde materialen en zorg dat je goed personeel aan je bindt. Maak een duidelijk personeelsbeleid. Tot slot laat je afnemers weten dat materialen en personeel schaars zijn en dat dit dus tot problemen kan leiden in de afname van de geproduceerde producten.

Er staat ons een rumoerige tijd te wachten. Anticipeer hierop en laat het je niet overkomen!

Delen

Image
Jeroen van Buren

manager glasgroenten bij Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin