Doorgaan naar artikel

Voortrekkersrol

Image premium

Door de inzet op grote schaal van Oost-Europese werknemers vervult de tuinbouw in feite een voortrekkersrol in de broodnodige flexibilisering van de Europese arbeidsmarkt.

Zonder enige medewerking van overheidswege is na lang zwoegen veel vooruitgang geboekt.

Met het uittreden van de babyboomers gaat de komende jaren veel arbeid verloren voor de Nederlandse economie. Met de werkloosheid op historisch laag niveau en de meest ernstige crises sinds de jaren dertig van de vorige eeuw kun je je afvragen waar de gekwalificeerde arbeid vandaan moet komen.

Ondertussen loopt de werkloosheid in de periferie van de EU zienderogen op met schrikbarende niveaus van 50 procent jeugdwerkloosheid. De optelsom is snel gemaakt. Helaas is er geen enkel teken dat de politiek deze beweging die broodnodig is voor de Nederlandse economie wil faciliteren.

De buitenlandse workforce zal ergens moeten verblijven, maar op alle niveaus steken overheden hun kop in het zand. De overlast die hierdoor nu ontstaat met Oost-Europese werknemers  is PVV-brandstof. Waarom is er eigenlijk geen Europees fiscaal nummer of een Europese ziektekostenverzekering? 

In plaats van vooruitstrevend actie te ondernemen en de aanpak van de arbeidsproblematiek in de tuinbouw als voorbeeld voor andere sectoren te gebruiken, houdt minister Kamp zich liever bezig met een achterhoedegevecht over tewerkstelling van een paar duizend Roemenen en Bulgaren. De media focussen  zich ondertussen op enkele misstanden die in de hand gewerkt worden door het ontbreken van politieke wil om praktische vraagstukken op te lossen.

De wissel moet om. De tuinbouw is erkend als innovatieve topsector. De tuinbouw zit in het juiste spoor ook waar het de aanpak van het arbeidsvraagstuk betreft.

Bekijk meer

Delen

Image
Peter Verschuren

broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin