Doorgaan naar artikel

Von Martels: ‘Probeer uit handen politiek te blijven’

Maurits von Martels (CDA). - Foto: Fred Libochant premium

Maurits von Martels (CDA). - Foto: Fred Libochant

CDA-Kamerlid Maurits von Martels zwaait gefrustreerd af. Als boer wilde hij ‘landbouw’, maar hij kreeg tuinbouw in zijn portefeuille. Een interview.

Melkveehouder Maurits von Martels (60) zag zichzelf vier jaar geleden met ruim 21.500 voorkeurstemmen vanaf plek 44 op de lijst van het CDA de Tweede Kamer in gekatapulteerd. Maar als melkveehouder met al die boerenstemmen, mocht hij van zijn partij toch níét het woord voeren over landbouw. Om de schijn van belangenverstrengeling voor te zijn, moet een ondernemer die over zijn eigen sector wil kunnen meepraten eerst zijn bedrijf ‘op afstand zetten’. Dat was voor Von Martels niet realiseerbaar. Hij kreeg toen de portefeuille mobiliteit en later ook externe veiligheid, circulaire economie, milieu, natuur, sport, vrijwilligerswerk, recreatie en toerisme. En gewasbescherming en glastuinbouw.

Sectoren die nu in zwaar weer verkeren, stel ik de glastuinbouw als voorbeeld

Toch nog wát agrarisch’ dus.

“Ja, maar wel een voor mij volledig nieuwe tak van sport. De glastuinbouw is een sector ook die in politiek opzicht in de luwte verkeert, nauwelijks in plenaire debatten voorkomt. Wat overigens een goed teken is. Tot twintig jaar geleden was het wel anders. Toen was het de vraag: hoe gaan ze aan alle maatschappelijke eisen voldoen. Sectoren die nu in zwaar weer verkeren, stel ik de glastuinbouw als voorbeeld.”

Maar in de luwte kregen de glastuinders vanuit Den Haag wel de ODE-verhoging voor de kiezen.

“Dat was iets wat niet alleen ik, maar álle tuinbouwwoordvoerders in de Kamer betreurden. Maar de belastingwoordvoerders in de Kamer wilden kennelijk dat plan rondrekenen en daar werd de glastuinbouw de dupe van. Een van de zaken waar een een nieuwe Kamer wat aan moet doen.”

Maar zonder u om die nieuwe regering aan oude beloftes te herinneren.

“Er liggen allerlei aangenomen moties. Laat de nieuwe Kamerleden vooral kritisch kijken naar wat daar van terechtkomt. Ik denk aan mijn motie over CO2-opslag en CO2-levering aan de glastuinbouw. Er wordt hier in Den Haag veel beleid geformuleerd, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren op het gebied van uitvoering. Je ziet wel waar de maatschappij en de politiek naar toe willen. Kijk naar gewasbescherming. Daar moet het naar bijna emissieloos en bijna residuvrij in 2030. Daar staan we ook achter, maar zorg dan ook dat er alternatieven komen met groene middelen. Dat laat nog sterk te wensen over. En in zijn algemeenheid pleit het CDA voor doelen centraal in plaats van middelen.”

Lees verder onder de afbeelding

Maurits von Martels (CDA) heeft niet uit het Kamerlidmaatschap kunnen halen wat hij voor ogen had. - Foto: Fred Libochant

Maurits von Martels (CDA) heeft niet uit het Kamerlidmaatschap kunnen halen wat hij voor ogen had. – Foto: Fred Libochant

Er zijn veel partijen die landbouwkandidaten op de lijst hebben staan. Wat vindt u daarvan?

“Het is goed dat de agrarische sector bij alle partijen in beeld is. Ik ben wel bang voor de versplintering die is ontstaan. Met de nieuwe partijen BBB, FvD en nu weer JA21 zijn er allerlei partijen die azen op het agrarische electorale gewin. Daardoor krijgt je verdeeldheid en dat is iets wat je juist niet wil.”

U heeft nu veel ervaring opgedaan in Den Haag. Wat zou u de agrarische sector willen adviseren?

“Probeer zoveel mogelijk uit de handen van de politiek te blijven. Zorg dat je als sector zelf je zaakjes regelt en met voldragen ideeën komt, liefst in samenspraak met natuurorganisaties, zodat de politiek niet om je heen kan. Helaas is de versplintering in de landbouw alleen maar groter geworden. Dat is echt betreurenswaardig. Hierdoor word je speelbal van de politiek. En de politiek is heel wispelturig.”

Wat zou u als boer aan andere politici willen zeggen?

“Bij alle veranderingen is het uiteindelijk de boer die het moet gaan doen. Hij moet dan wel zeker weten dat hij de continuïteit van zijn bedrijf ermee kan waarborgen. Zonder verdienmodel kan je niks. Ik hoop dat dat besef ook bij andere partijen neerdaalt. Alleen eisen stellen maakt de geloofwaardigheid van de politiek niet groter.”

Terug naar 85 tot 90 koeien

Von Martels gaat zich weer volledig richten op zijn melkveebedrijf in Dalfsen. Hij heeft nu rond de 100 melkkoeien en wil naar 85 tot 90 koeien. “Dat maakt het iets makkelijker en overzichtelijker. Het is een mooi aantal dat bij de stal en de 51 hectare grond past. “In principe heb ik een goede tijd gehad in Den Haag. Maar er is wel een ingetogen frustratie dat ik niet heb kunnen doen wat ik had willen doen.”

Meer weten over de politiek? Alles over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart lees je in dit dossier! Of doe de Boerderij Kieswijzer en ontdek waar jouw politieke voorkeur ligt.

Medeauteur: Mariska Vermaas

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin