Doorgaan naar artikel

Vloeibare CO2 uit veeteelt in zwang

Het Zwitserse bedrijf Silent Power brengt onder de naam M99 bio-methanol op de markt, inclusief heaters om dit te kunnen stoken. De brandstof wordt geproduceerd met CO2 uit vergiste biomassa en is dus CO2-neutraal, is de claim. Bij de verbranding van methanol komt geen roet of stofdeeltjes vrij. - Foto's: Mark Pasveer

Het Zwitserse bedrijf Silent Power brengt onder de naam M99 bio-methanol op de markt, inclusief heaters om dit te kunnen stoken. De brandstof wordt geproduceerd met CO2 uit vergiste biomassa en is dus CO2-neutraal, is de claim. Bij de verbranding van methanol komt geen roet of stofdeeltjes vrij. - Foto's: Mark Pasveer

De volgende stap bij de vergisting van biomassa is de vrijgekomen CO2 zuiveren en verkopen aan de levensmiddelenindustrie, bleek onlangs tijdens de beurs EnergieDecentral die onderdeel uitmaakte van Eurotier.

Een groeiend aantal veehouders met een vergister die is voorzien van een WKK wil biomethaan gaan produceren. Die trend signaleert verkoopmanager Ruben Hattu van Pentair. Pentair verkoopt installaties om biogas te zuiveren en op te waarderen tot biomethaan. De BioComplete van Pentair is tevens ontworpen om de CO2 die tijdens het opwaarderen van biogas naar biomethaan vrijkomt te zuiveren en vloeibaar te maken.

Het Nederlandse bedrijf Pentair biedt naast modules om biogas op te waarderen tot biomethaan ook modules om de CO2 uit het biogas op te waarderen tot Bio-CO2.

Oorlog in Oekraïne

Vooral die laatste stap is populair onder eigenaren van een vergister. De reden is dat sinds de oorlog in Oekraïne de prijs van vloeibare CO2 voor de levensmiddelenindustrie sterk is gestegen. Voor de oorlog werd € 45 per ton betaald. Nu is dat minimaal € 150 per ton en tijdens periode van schaarste nog veel meer. De kunstmestindustrie was een belangrijke leverancier van vloeibare CO2. Maar door de hoge gasprijs produceert deze industrie veel minder. CO2-gas wordt vloeibaar bij een druk van 18 bar en een temperatuur van minus 18 graden.

Biogas

Biogas als basis voor brandstoffen is ook in trek. Dit kan Bio-LNG zijn, om vrachtwagens op te laten rijden. Maar ook synthetische biomethanol. Dit is de handel van het Zwitserse Silent Power. Biomethanol heeft ook diverse toepassingen. Als brandstof voor schepen, maar ook om een heater te stoken om kassen te verwarmen of stallen. Biomethanol is CO2-neutraal en een alternatief voor gebouwen die verstoken zijn van het energienet. De prijs van biomethanol zit rond een euro per liter, afhankelijk van het bestelde volume. Dit komt neer op circa 20 cent per KWh. Het voordeel van methanol ten opzichte van CO2 is dat het niet onder druk hoeft te worden gebracht en dus makkelijker is te transporteren.

CO2-markt

Winnaar van innovatieprijs van de innovatieprijs van EnergyDecentral is het Amerikaanse Below2. Dit bedrijf ontwikkelde een handelsplatform voor de vrijwillige CO2-markt. Dus voor bedrijven die geen rechten hoeven kopen om te mogen produceren, maar hun eigen CO2-productie willen compenseren door van een regionale aanbieder certificaten te kopen. Deze markt heeft veel potentie, volgens adviseur Gerrit Peters. De vraag is vijfmaal groter dan het aanbod. In 2022 wordt wereldwijd voor circa € 2 miljard aan CO2-certificaten verhandeld. Dit volume zit in 2030 tussen € 50 en € 175 miljard, volgens Below2, dat zich baseert op schattingen van grote accountantskantoren als KPMG.
Koshin Europe in Roemenië is voor de helft eigendom van moederbedrijf Koshin in Japan. Dit bedrijf is gespecialiseerd in composteerunits voor mest. Na een maand composteren ontstaat en vast product met maximaal 20% droge stof, dat tevens is gehygiëniseerd. De installaties hebben capaciteit tussen de vier en zeventig ton per dag. De totale kosten voor een installatie van dertig ton per dag zijn maximaal € 20 per ton. Het eindproduct brengt in sommige landen een veelvoud op, betogen de verkopers.

Geen greenwashing

De koper van een CO2-credit bij Below2 kan weerleggen dat hij aan greenwashing zou doen. Het is online en onderbouwd met alle denkbare documenten te herleiden dat zijn CO2-productie bij de verkoper is gecompenseerd. De verkoper is verplicht de opbrengst van zijn certificaten te investeren in zijn project en mag er geen dure auto van kopen. Ook belooft de verkoper dat hij de certificaten niet nogmaals elders aanbiedt. Daar tekent hij voor. Van de opbrengst van de certificaten komt minimaal 80% bij de verkoper terecht.

Het voordeel van het platform van Below2 is dat het snel werkt, digitaal en daardoor de kosten beperkt blijven. Ook wordt regionaal de CO2-productie gecompenseerd in plaats door het aanplanten van bomen ergens aan de andere kant van de wereld. Voor bedrijven die zitten in de productie van hernieuwbare energie kan dit op termijn dus een extra inkomstenbron beteken. De vraag is, volgens de initiatiefnemers van het platform.

Rol WKK niet uitgespeeld

Ondanks nieuwe technieken en de hoge gasprijs blijft de WKK een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De decarbonisering van de energiemarkt gaat door. De WKK-motoren worden daarom telkens verbetert en vooral efficiënter. De motoren lopen niet altijd meer op biogas, maar soms methanol is ook een optie. In Duitsland wordt jaarlijks 117 Terrawatt stroom opgewekt met WKK. Dat is een vijfde van de totale stroomproductie. De vraag naar elektriciteit blijft echter groeien. Het belang van de WKK neemt zodoende niet af, zeker niet omdat een mix van alternatieven energiebronnen nodig is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn in Europa.

Beheer
WP Admin