Doorgaan naar artikel

Verkopende tuinders blij met Ontwikkelbedrijf HOT

Luchtfoto van delen van het Westland in 2016. Foto: Provincie Zuid-Holland

Luchtfoto van delen van het Westland in 2016. Foto: Provincie Zuid-Holland

4 oud-tuinders bevelen Ontwikkelbedrijf HOT aan voor herstructurering van oude bedrijven. Dit proces komt in Westland moeilijk op gang.

De oud-tuinders zijn verkopers van locaties aan de Waellandweg-Boomaweg in Monster en treden naar buiten in een persbericht van het Ontwikkelbedrijf. Dat bedrijf bestaat 2 jaar, maar haalt de doelstelling van 50 hectare herstructurering per jaar bij lange na niet. Te weinig oud-tuinders zijn bereid te verkopen, ondanks een goede vraag naar geherstructureerde percelen. Vaak speelt emotie een rol en willen ze geen afstand doen van de plek waar generaties teeltgeschiedenis ligt. De 4 oud-tuinders wijzen op de eenmalige kans die ontstond door herstructurering. Wim Zwinkels: “Sommige treinen komen maar één keer voorbij. Deze kans móest ik grijpen.”

Illustratie: Herman Roozen

Illustratie: Herman Roozen

Auto in onderdelen verkopen

Ontwikkelbedrijf HOT ontwikkelt de percelen in Monster tot een nieuwe kavel van 10 hectare. De oud-tuinders prijzen de kennis van zaken, de manier van zakendoen en ontzorging die het Ontwikkelbedrijf heeft laten zien.

Oud-tuinder Ton Olsthoorn: “We hebben onze kavel en kas, samen met 3 buurbedrijven, verkocht aan Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dat was een uitkomst. Verkoop van de afzonderlijke kavels zou in deze tijd heel lastig worden; ze zijn allemaal te klein voor tuinders die nieuw willen bouwen. En er zijn maar weinig kopers die er trek in hebben om deze gronden zelf te gaan herontwikkelen tot een nieuwe locatie. Een auto in onderdelen verkoopt ook niet.”

Volgens oud-teler Han Duijndam hoeft verkoop niet de familiegeschiedenis uit te wissen. “Als familie hebben we decennialang onze hele ziel en zaligheid in het bedrijf gelegd. Het is fijn om dit tijdperk op een goede manier te kunnen afsluiten.”

Unieke kans

Volgens directeur Rob van den Ende van het Ontwikkelbedrijf wordt tuinders een unieke kans geboden. “We kunnen hen ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf en in het proces om te komen tot herstructurering. Wij brengen immers alle partijen bij elkaar. Ook bieden we een marktconforme prijs. Daar komt bij dat de complexe herstructureringslocaties waarmee wij aan de slag gaan doorgaans niet interessant zijn voor commerciële partijen. In feite bieden we verkopers een unieke kans.” Door subsidie van provincie Zuid-Holland wordt herstructurering gestimuleerd en worden projecten eerder haalbaar.

Ontwikkelingsbedrijf HOT pakt herstructurering en modernisering van de glastuinbouw op; één van de doelen van Coalitie HOT.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin