Coalitie HOT gaat eerste glaspercelen verkopen

15-01-2019 | |
Foto: Groenten & Fruit
Foto: Groenten & Fruit

Met de verkoop dit jaar van 5 nieuw gevormde glaspercelen door Coalitie HOT komt herstructurering op gang. Een sloopfonds is evenwel nodig.

Dat zei Rob van den Ende, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van Coalitie HOT, maandag in een bijpraatsessie voor Westlandse politici over herstructurering. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft nu zo’n 50 hectare percelen opgekocht in verschillende delen van Westland en daarbuiten. Het is nu tijd om percelen te gaan verkopen om weer financiële ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, stelde Van den Ende. De € 60 miljoen, die Rabobank in 2016 beschikbaar heeft gesteld, is revolverend. Dat betekent dat opbrengsten van grondverkopen weer opnieuw ingezet kunnen worden. Het proces is stroperiger dan verwacht.

Transacties buiten Westland

Bij de 5 vernieuwde en vergrootte percelen is 1 locatie in Pijnacker, buiten Westland dus. Coalitie HOT heeft de focus namelijk verbreed naar heel West-Holland, Boskoop, Aalsmeer en Bommelerwaard. De 50 hectare aangekochte percelen liggen evenwel voornamelijk in Westland.

Van den Ende schetste de buitengewoon lastige weg voor herstructurering. Na 2,5 jaar Coalitie HOT is veel werk verricht. In totaal zijn de kansen onderzocht voor herstructurering van 590 hectare (81 projectlocaties). Dat leidde uiteindelijk tot biedingen op 68 percelen (108 hectare), maar ging bij 21 percelen de koop echt door voor 50 hectare. “Dan zegt toch twee derde van de telers ‘ik doe het toch niet’ en dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het huis waarin ze wonen toch aantrekkelijker zijn dan een plek in het dorp, of de tuin is net verhuurd.”

Geen chaos creëren

Van den Ende kent de geruchten over de marktprijzen in Westland, maar de biedingen zijn volgens getaxeerde marktwaarde en om verkoopprijzen niet boven de € 60 per meter te laten komen ligt een lagere bieding voor de oude percelen voor de hand, afhankelijk van het perceel. “We hebben de opdracht dit marktconform uit te voeren. Als we € 70 zouden betalen per meter, dan wordt het chaos.”

Afbraakregeling

Hij pleitte bij de Westlandse politici voor een afbraakregeling voor oude kassen. Met een beschikbaar budget van € 7 miljoen zou net een aantrekkelijker bieding op oude kassen kunnen worden gedaan met een hoger verkoopresultaat tot gevolg. Met de bijdrage van bestaande bedrijven via een heffing van een dubbeltje per meter is dat bedrag snel bij elkaar gebracht, denkt Van den Ende.

Koerswijziging

Coalitie HOT heeft op een ander vlak ook een koerswijziging ingezet. Het Ontwikkelingsbedrijf koopt vaker percelen in voor projecten waarbij nog niet alle grondeigenaren instemmen met verkoop. Deze preventieve aankoop helpt wel ontwikkelingen te versnellen of ongewenste vestiging te voorkomen die herstructurering in de toekomst blokkeren. Het schept ook duidelijkheid voor grondeigenaren in de directe omgeving dat het gebied een tuinbouwbestemming houdt en uitkoop voor woningbouw dus niet te verwachten is.

Zorgelijk

Vooraf beoogde Van den Ende 50 hectare per jaar aan te kopen voor herstructurering. Trekker Cees Veerman noemde de achterstand van vernieuwing van het glasareaal zorgelijk, omdat het de toekomstige concurrentiepositie dreigt aan te tasten. Zijn zorg sprak hij daarover recent uit in het Financieele Dagblad, wat hem niet in dank werd afgenomen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer