Veerman: Niet een nieuwe The Greenery

15-09-2015 | |
Veerman: Niet een nieuwe The Greenery

Cees Veerman werkt na twintig jaar opnieuw aan een nieuwe afzetstructuur in de glasgroentewereld.

Hij moet zorgen dat overheid, afzetorganisaties en Rabobank broodnodige stappen zetten om de afzet te versterken, maar nu ook herstructurering van glas realiseren.

Sinds maart voert hij gesprekken met bestuurders en directies en telers en overheden. Dat resulteert in de oprichting van de Federatie VruchtgroenteOrganisaties door vijf afzetorganisaties. Het verleden als vader van de grootste fusie uit de voedingstuinbouw VTN/The Greenery speelt hem daarbij geen parten. “Ik ben met veel empathie ontvangen. Men heeft mij gevraagd deze klus te doen en ik heb dat aanvaard. Deze sector gaat mij aan het hart.”

Verplichtend

Parallellen met twintig jaar geleden wuift hij weg. “The Greenery had een verplichtend karakter. Eigenlijk werd The Greenery te laat gevormd uit telersverenigingen die al een marktoriëntatie hadden en merken. Dit is niet vergelijkbaar. We hebben nu een geweldige kans om de structuur te verbeteren. Niet alles zal van een leien dakje gaan. We komen vast zaken tegen waar we het niet met elkaar eens zullen zijn, maar ik bemerk bij de directeuren veel enthousiasme.”

De directeuren van de afzetorganisaties komen binnenkort met voorstellen om ‘niet-concurrentiële zaken’ gezamenlijk op te pakken. De federatie moet een plek krijgen in het GroentenFruitHuis en is daarmee zeker geen branche-organisatie. Projectleider Thijs Jasperse zegt dat de sierteelt met z’n grote  differentiatie aan afzetstrategien met FloraHolland als verbinder mogelijk model kan staan voor wat de partijen voor ogen hebben.

Afgevallen

Veerman leverde eind vorige maand een sectoranalyse af. Daaruit blijkt dat in de gesprekken sinds maart gesprekspartners zijn afgevallen. ZON fruit&vegetables kiest voor gesprekken in de Limburgse versnellingsagenda. Veiling Zaltbommel volgt de ontwikkeling met interesse. Bij de vijf telersverenigingen van de federatie bleek ook nog geen draagvlak voor een eensgezinde afzetvisie. De leden hebben wel ingestemd met deelname in de federatie.

Cultuurverschillen

Tijdens zijn gesprekken vond Veerman bij de afzetorganisaties ‘grote verschillen in visie en stadia van ontwikkeling en realisatie van de afzetstrategieën’. Daarom pleitte Veerman voor een federatie of alliantie om ‘geleidelijk aan vertrouwen tussen de telers en de verenigingen te genereren en de cultuurverschillen en ontwikkelingsstadia te gaan synchroniseren.”

Veerman denkt dat in Nederland ruimte is voor twee of drie afzetorganisaties. Daar streeft hij naar. Van Nature en Best of Four zetten hun fusieplannen ook door.

De vijf afzetorganisaties in de federatie houden vast aan hun commerciële beleid, of dat nu geïntegreerd is in een verticale keten of meer traditioneel. Wel denkt Veerman dat alle partijen moeten streven naar GMO-erkenning. DOOR en Harvest House hebben dat nu niet.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer