Veerman en Rabo trekken herstelplan glasgroente

15-09-2015 | |
Veerman en Rabo trekken herstelplan glasgroente

Cees Veerman gaat een coalitie leiden van vijf in een federatie samenkomende telersverenigingen, de Rabobank en de overheid. Centraal in het herstelplan voor de glasgroentesector is meer samenwerking tussen telers, die de Rabobank zal stimuleren via haar financieringsbeleid en een stoppersregeling.

De samenwerking tussen telers krijgt vorm doordat The Greenery, Harvest House, DOOR, Best of Four en Van Nature samen Federatie VruchtgroenteOrganisaties oprichten. Die federatie werkt in de te vormen coalitie met overheid en Rabobank aan verbetering van de afzet, herstructurering van glasgebieden en de aanpak van GMO-problemen.

De samenwerking tussen bank, overheid en de nieuwe federatie moet bijvoorbeeld leiden tot het ontwikkelen van nieuwe markten of producten en het aanjagen van vernieuwing van de glasopstand en energietechnieken.

GMO-claims

De overheid moet dan wel eerst de GMO-claims op telers oplossen en de risico’s van de GMO-regeling uitbannen, stellen de federatie en Rabobank. Ook het ministerie van EZ heeft zich achter het plan geschaard, zegt projectleider van de federatie Thijs Jasperse.

De samenwerking tussen de telersverenigingen zelf in de nieuwe federatie heeft een open eind en kan leiden tot bundeling, maar volgens Veerman zijn verschillende instrumenten mogelijk, zoals het optimaliseren van productstromen tussen afzetorganisaties. “Alles wat het rendement verhoogt en de marges verbetert moet meegenomen worden.”

Financieringsbeleid

Voor de Rabobank wijzigt het financieringsbeleid fundamenteel. De bank komt met een stoppersregeling in een herstructureringsfonds. Volgens Ruud Huirne, directeur Food en Agri, gaat lidmaatschap van de federatie een rol spelen in financieringsafspraken. Het lidmaatschap is feitelijk onmisbaar, zegt hij. De bank heeft een onbekend geldbedrag vrijgemaakt voor een herstructureringsfonds.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer