Van Zelderen nieuwe voorman bioteelt

29-12-2014 | Laatste update op 19-09 | |
Van Zelderen nieuwe voorman bioteelt

Kees van Zelderen (57) uit Westerbeek is vanaf 1 januari 2015 voorzitter van de LTO-vakgroep Biologische land- en tuinbouw.

Door het federatiebestuur van LTO Nederland is Van Zelderen benoemd. Hij is de opvolger van Evert Rienks uit Dronten die het voorzitterschap tijdelijk heeft waargenomen.

De nieuwe vakgroepvoorzitter heeft aan de Wageningen UR gestudeerd en is landbouwkundig ingenieur met als afstudeerrichtingen veeteelt, economie en voorlichtingskunde. Hij voert sinds 1992 een melkveehouderijbedrijf, sinds 2001 op biologische basis. De afgelopen jaren is hij voorzitter geweest van Biohuis.

Van Zelderen, vanaf 2009 voorzitter Biologische land- en tuinbouw ZLTO, is tevens bestuurslid van Biohuis (portefeuille Europese Zaken) en sinds 2011 lid van de raad van toezicht van Bionext. Voorts is hij lid van de Copa-werkgroep Biologische landbouw en bestuurder van Farmers Sector Group IFOAM, de koepel van biologische landbouw in Europa.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen
Meer over


Beheer