Doorgaan naar artikel

Vakmanschap of ondernemerschap

Image premium

Ook weer een bijzondere constatering die ik laatst van een teler hoorde: “Het vakmanschap van de vollegrondsteler verdwijnt bij de jonge generatie”.

En dan was het niet eens van een oude teler met een sceptisch wereldbeeld. Hij bedoelde dat de focus afgelopen jaren sterk op ondernemerschap is geweest en dat de bedrijfsprocessen in een vollegrondsgroentebedrijf anders dan de teelt meer ontwikkeld zijn dan het teelt technische vakmanschap.

In zoverre heeft hij gelijk want inderdaad is de ontwikkeling op de vollegrondsgroente en aardbeien bedrijven groot. Vanuit Vollegrondsgroente.net hebben we afgelopen tijd een toekomstverkenning op papier gezet. Dat zorgt er voor dat je even wat afstand neemt om de ontwikkeling van de sector te overzien. En inderdaad zijn de stappen die gemaakt zijn op gebied van ondernemerschap groot. Arbeid, afzet, samenwerking, automatisering, logistiek maar ook internationalisering en kostprijsontwikkeling zijn allemaal bedrijfsprocessen die veel ontwikkeling hebben doorgemaakt afgelopen jaren.

Gaat dat ten koste van het teelttechnische vakmanschap? Wellicht is dat zo, maar feit is dat enkel de focus op teelttechnisch vakmanschap leidt tot een bedrijfsvoering die erg afhankelijk is van de omgeving. Er wordt immers niet met ondernemerschapsvaardigheden ingespeeld op veranderingen. Juist de ondernemerskeuzes die afgeleid zijn van marktontwikkelingen zorgen voor beheersing en stabiliteit van de vollegrondsgroente- en aardbeienbedrijven.

Voor de vollegrondsgroenteteler betekent dat een rugzak vol met eigenschappen en ervaringen waar een bergbeklimmer het benauwd van krijgt. Maar het is wel noodzakelijk.

Ja de vollegrondsgroente- en aardbeienteler is ondernemer maar ook nog steeds heel erg vakman. Het één komt niet in de plaats van de ander maar moet naast elkaar staan als broodnodig gereedschap voor de ontwikkeling van het vollegrondsgroentebedrijf.

Voor teelttechnisch vakmanschap is er een uitgebreid studieclubprogramma. Voor ondernemerschap is er de inspiratiedag vollegrondsgroente en aardbeien (www.inspiratiedagvollegrond.nl). Hier komen de thema’s samenwerking, logistiek internationalisering en grondprijsontwikkeling uitgebreid aan de orde. En uiteraard collega’s die allemaal op zoek zijn naar het schaap met vijf poten in zichzelf. Zie ik jullie daar?

Delen

Image
Ulko Stoll

initiatiefnemer Vollegrondsgroentenet.com

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin