Doorgaan naar artikel

Uitbreiding glastuinbouwbedrijf terug naar tekentafel

Het Nieuwe Telen bekeken op een paprikabedrijf. - Foto: Peter Visser premium

Het Nieuwe Telen bekeken op een paprikabedrijf. - Foto: Peter Visser

De Raad van State heeft de geplande uitbreiding van glastuinbouwbedrijf Momavon in Etten-Leur voorlopig geblokkeerd. Schermen met Het Nieuwe Telen om de uitbreiding in de buurt van een Natura 2000-gebied gedaan te krijgen, is juridisch onhoudbaar.

Het bestemmingsplan waarmee de gemeente Etten-Leur de uitbreiding onderbouwt, moet flink worden verbeterd. De Raad geeft de gemeente daarvoor een half jaar de tijd. Die zal dan onder meer moeten aantonen dat de forse uitbreiding niet leidt tot een toename van stikstof.

Het bedrijf aan de Hoge Bremberg teelt komkommers, sla en trostomaten. Het grondoppervlak mag worden vergroot van 3 naar 9 hectare. Voor die uitbreiding is ook grond aangekocht van een naastgelegen agrarisch bedrijf. Op het nieuwe perceel mag 8 hectare worden benut voor de bouw van kassen.

Mogelijk schade Natura 2000-gebied

Milieuvereniging De Groene Koepel stelde dat het uitbreidingsplan toch meer ruimte voor kassen toelaat dan de beloofde 8 hectare. En dat heeft ook gevolgen voor het milieu. De Raad van State geeft de milieuvereniging gelijk. De gemeente moet het plan daarom aanpassen. Ook de berekening van de verwachte hoeveelheid stikstof door de uitbreiding is verkeerd, oordeelt de Raad. Die moet dus ook over, want het is niet uitgesloten dat het uitbreidingsplan ernstige gevolgen heeft voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In dit geval met name het het 10 kilometer oostelijk gelegen Ulvenhoutse Bos.

Het Nieuwe Telen als argument

Volgens De Groene Koepel stelt het uitbreidingsplan geen eisen aan de uitstoot van stikstof. Dat is volgens de gemeente niet nodig, omdat het glastuinbouwbedrijf zal werken volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Dat is gericht op een grote besparing op het gebruik van fossiele brandstof.

In de berekening voor de uitbreiding is uitgegaan van een lager gasverbruik dan het gemiddelde per hectare glas zoals dat door Wageningen Economic Research is berekend. De Groene Koepel ziet niet in waarom de gemeente uitgaat van een lager gasverbruik dan het gemiddelde. Bovendien laat het plan zelfs een hoger gasverbruik toe dan het gemiddelde en ook is bij de berekening uitgegaan van meer ruimte voor kassen dan is toegestaan.

Berekening stikstofuitstoot

De Raad van State vindt het net als de milieuvereniging niet aannemelijk dat Het Nieuwe Telen in dit geval een realistisch uitgangspunt is voor de berekening van de uitstoot van stikstof. De bedrijfsvoering op basis van Het Nieuwe Telen is ook niet hard vastgelegd in het uitbreidingsplan. De nieuwe werkwijze kan daardoor volgens de raad ook niet juridisch worden afgedwongen. En daarom blokkeert de raad de uitbreiding voorlopig.

Delen

Image
Adrie van der Wel

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin