Doorgaan naar artikel

Harvest House wil snellere groei faciliteren

Jelte van Kammen, directeur Harvest House: We zullen andere telers gaan benaderen lid te worden bij Harvest House. - Foto: Glenn Mostert

Jelte van Kammen, directeur Harvest House: We zullen andere telers gaan benaderen lid te worden bij Harvest House. - Foto: Glenn Mostert

Met GMO-middelen wil Harvest House investeren in innovaties en voorsorteren op snellere groei. De afzetorganisatie wil telers actief gaan werven. Tegelijkertijd noemt de organisatie het eigenlijk tijd voor een fusie.

De groeikansen van Harvest House zijn aanwezig. Het grootste lid, Agro Care, wil internationaal groeien van 261 hectare naar 1.000 hectare in 2030. Dat is bijna het hele huidige areaal van Harvest House. Ook in paprika hebben telers ambitieuze groeiplannen, stelt algemeen directeur Jelte van Kammen.

Op kortere termijn wil de organisatie al een groei realiseren door dit jaar telers actief te benaderen lid te worden. “Dat is in de ledenvergadering inderdaad uitgesproken. We zullen een iets andere houding aannemen dan voorheen. Allemaal gericht om via een gevarieerd productaanbod en innovatie relevant te blijven in de keten. Zowel voor onze leden als afnemers.”

‘We zullen uit moeten breiden’

De GMO-subsidie die Harvest House heeft aangevraagd gaat bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken zoals CO2 en energie, maar ook data, ICT en supply chain. Al zal dat niet op korte termijn zo zijn. Van Kammen: “We zullen ook logistiek wat moeten. Op al onze plekken lopen we aan tegen het einde van de mogelijkheden. We zullen uit moeten breiden. Maar we moeten realistisch zijn. We hebben dit avontuur relatief laag ingezet. We zitten nog volop in controle en zijn in afwachting van de uitkomst en beschikkingen.” De omzet van Harvest House groeide in 2021 naar € 900 miljoen (was € 855 miljoen in 2020).

Plots grote biologische partij

Dit jaar valt de groei van het biologische segment op. Twee grote glasgroentetelers van Nautilus zijn lid geworden. Daarmee komt het biologisch areaal van Harvest House dit jaar op 36 ha, bijna de helft van de Nederlandse biologische glasgroenteteelt. Dat is niet het gevolg van actieve werving, stelt Van Kammen. De bedrijven zijn uit contacten met biologische telers van Harvest House zelf komen praten.

Tegelijk is het geloof in een duurzaam gangbaar merk binnen Harvest House minder geworden. Met ‘Duologisch’ probeerde Harvest House Europese supermarkten te interesseren in een segment tussen gangbaar en biologisch in. In de Verenigde Staten vond dit afzet met het predicaat USDA Organic. Door de coronacrisis en gestegen vrachtkosten overzees, is de vraag uit de VS gekrompen. En zonder meerprijs kan deze teelt ook niet uit. “We hebben er veel energie en tijd in gestoken. Het is jammer dat de teelt dan voor de Europese markt geen meerwaarde is.”

Snellere groei buiten Nederland

Van het totale areaal glasgroenten van 1.107 hectare, groeit Harvest House naar 1.130 hectare dit jaar. Zo’n 10% van dat areaal ligt buiten de landsgrenzen. Dat groeit harder dan binnen Nederland. Ook door leden als Agro Care. “Het zou andere telers van Harvest House tekort doen de groei alleen aan Agro Care toe te schrijven”, zegt Van Kammen. “We hebben zeven van de grootste tien paprikatelers in Nederland als lid. Daar zijn ook ambitieuze groeiplannen en ook daar oriënteren telers zich over de grens, maar bij tomaat is die internationalisering groter.”

Harvest House kent ook stoppers in Nederland. “Bedrijven in het middensegment zien we vooral hun bedrijf verkopen. De kansen daarvoor zijn nu goed.”

Niet alleen maar dansen

Harvest House werd na het losmaken van vollegrondstelers van The Greenery wel genoemd als hun gedroomde partner. Van Kammen verwijst dat naar het rijk der fabelen. “We blijven gefocust op vruchtgroenten, maar we worden vaak genoemd als ideale partner, alleen niet voor partijen als Oxin Growers of Growers United. Het is jammer hoeveel telersverenigingen en los verkopende telers er nog zijn, in Nederland, maar ook in landen als België en Spanje, terwijl het aantal adressen waar je kunt leveren nog steeds afneemt. We dansen wel continu met elkaar, maar er komt niets uit voort. Ik weet niet wat de naam is voor een volgende fase na het dansen, maar dat moeten we gaan doen.”

‘Compensatie energieprijs helaas geen dieseltoeslag’

Vaste hogere prijzen of een soort dieseltoeslag. Dat is doorgaans niet uit de gesprekken met retail gekomen toen het ging om de hogere kostprijs van telers. De meeste retailers willen wel meedenken, maar zeggen ook: “Het is een kwestie van vraag en aanbod”, aldus Jelte van Kammen, directeur Harvest House. Dan zijn het de onzichtbare machten op de markt die bepalen wat de compensatie is. Onzekerheid over volumes is er niet. “Onze leveringsprogramma’s lopen geen gevaar bij de start van het seizoen. Er is een balans in jaar-, week- en dagcontracten. Toch is het spannend. Gaat de prijs omhoog? Het is belangrijk wat Spanje gaat doen. Gaat die langer door? Als zij een zware winter hebben, ontstaan er tekorten.” De onzekerheid over rendementen is daarmee hoger dan normaal, maar die onzekerheid is er dus ook over productbeschikbaarheid bij kopers.
Over de huidige marktprijzen voor winterteelt valt al wel wat af te dingen, stelt Van Kammen: “Ik hoop dat de prijzen stijgen, nu zijn de prijzen wel iets beter, maar nog altijd niet in verhouding tot de kostprijsstijging.

Beheer
WP Admin