Doorgaan naar artikel

Tuinbouwakkoord mag niet vrijblijvend worden

Foto: Ton van der Scheer premium

Foto: Ton van der Scheer

Op de belangrijke tuinbouwdossiers gaat Zuid-Holland jaarlijks voortgang rapporteren. De Zuid-Hollandse politiek wil geen vrijblijvende samenwerking binnen Greenport Nederland.

Dat bleek afgelopen week in de politieke behandeling van de ondertekening van het Tuinbouwakkoord door de provincie Zuid-Holland. De provincie werkt door dat akkoord samen met andere overheden, bedrijfsleven, banken en kennisbedrijven aan zaken als herstructurering en energietransitie aan de Tuinbouwagenda 2019-2030.

Die vermenging van overheid en bedrijfsleven levert vragen op. 50PLUS wil voorkomen dat het bedrijfsleven in dit platform voor haar plannen teveel uit de overheidskas gesteund wordt. D66 vreest dat dergelijke overlegstructuren niet pijnlijke grote besluiten durft te nemen, die mogelijk wel nodig zijn om te verduurzamen.

Schuren in de uitvoering

De verantwoordelijke provinciale bestuurder Adri Bom-Lemstra is ook de voorzitter van de verantwoordelijke netwerkorganisatie Greenport Nederland. Zij erkende dat het niet bij mooie plannen mag blijven en dat het in de uitvoering wel eens kan schuren.

Op de belangrijke onderwerpen energietransitie en herstructurering zit Bom-Lemstra zelf aan de gesprekstafel om de voortgang te bewaken, zei ze. De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit voor een snellere energietransitie, maar Bom-Lemstra pareerde dat door te stellen dat de glastuinbouw meer doet dan andere sectoren op dit punt.

Eerste resultaten

Bom-Lemstra schetste beweging op verschillende dossiers. In Oostland wordt een onderzoek naar modernisering van glastuinbouw opgeleverd, zoals in Westland al is gebeurd. “Dat betekent niet dat je nu kunt zeggen dat kleine kavels naar woningbouw gaan. Dat vergt eerst een traject.”

Op korte termijn moet Greenport Nederland zich inzetten om de verhoging van ODE-belastingtarieven voor elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw terug te draaien. Dat zou het eerste tastbare resultaat kunnen opleveren voor Greenport Nederland, omdat volgens ChristenUnie sinds de ondertekening in maart weinig is vernomen van resultaten uit dit orgaan.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin