Doorgaan naar artikel

Tuinbouwakkoord bij uitwerking aangescherpt

Foto: LTO Glaskracht Nederland

Foto: LTO Glaskracht Nederland

Bij de uitwerking van de nationale Tuinbouwagenda 2030 wordt gelijk een aanscherping van de ambities meegenomen.

Dat blijkt uit een voortgangsverslag door provincie Zuid-Holland van het Tuinbouwakkoord en de achterliggende Tuinbouwagenda 2019-2030. Op 14 maart dit jaar werd het akkoord ondertekend, nog vóor het Klimaatakkoord en de stikstofproblematiek ontstond. Op welke precieze punten in de ambities gewerkt wordt aan een aanscherping wordt niet duidelijk uit het verslag.

Klimaatbestendig

Het Tuinbouwakkoord is ondertekend door bedrijfsleven en overheden in Greenports Nederland en Greenport Holland. Het akkoord gaat uit van een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040, een klimaatbestendig en moderne productieareaal in 2030, een betere capaciteit voor verslogistiek in Nederland, een verhoging van de groente- en fruitconsumptie, innovatie en internationalisering.

Transitietafel

De uitwerking van de agenda is in volle gang. Voor het Tuinbouwakkoord en Tuinbouwagenda is per ambitie een ‘transitietafel’ ingericht met bestuurlijke trekkers uit het bestuur van Greenports Nederland. Zo is gedeputeerde Adri Bom-Lenstra namens de provincie Zuid-Holland één van de bestuurlijke trekkers van te transitietafel ruimtelijke inrichting en energie, blijkt uit een voortgangsverslag. Ze is ook gekozen als voorzitter van Greenports NL.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin