Doorgaan naar artikel

‘Bestuurlijke drukte’

Foto: Canva premium

Foto: Canva

Minister Carola Schouten van Landbouw complimenteert de tuinbouw. 33 ondertekenaars gaan in overleg.

“Jullie kunnen goed voor jezelf zorgen”, zegt zij voorafgaand aan de ondertekening van het Tuinbouwakkoord in Berkel en Rodenrijs. “Voor een minister is dit heel fijn.” Even later zet zij haar handtekening, de laatste van 33 organisaties, bedrijven en overheden.

Internationale concurrentiepositie

De tuinbouw wil in 7 dossiers doorbraken bereiken. De ondertekenaars noemen het liever prioriteiten met het uiteindelijke doel de internationale concurrentiepositie ter versterken. Deze prioriteiten zijn overigens niet verrassend: energie, verslogistiek, plant-/mensgezondheid, innovatie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening en internationalisering. Op alle vlakken wordt al druk gepraat, maar de ‘transitie’ – ook weer zo’n moderne term – gaat niet snel genoeg. Bovendien is het ambitieniveau torenhoog: Nederland moet wereldwijd koploper in circulaire tuinbouw worden.

Niet alles zal vanzelf lopen. Zoek elkaar op

Toekomstvisie

Voor Schouten klinkt dit allemaal als muziek in de oren. Deze Nationale Tuinbouwagenda sluit naadloos aan op haar toekomstvisie ‘Waardevol en verbonden’ die zij eind 2018 presenteerde. Ook zij ziet Nederland als koploper in kringlooplandbouw. “De handtekening staat voor de richting die wij samen op willen. Niet alles zal vanzelf lopen. Zoek elkaar op. Los het op”, geeft zij de sector mee.

Klimaatakkoord

Het is een verwijzing naar het Klimaatakkoord. De inkt van becijfering van het ontwerp-Klimaatakkoord is nog maar net droog, of de taakstelling voor landbouw is al opgeschroefd van 3,5 naar 6 megaton. De glastuinbouw heeft de toch al torenhoge ambitie aangescherpt: klimaatneutraal in 2040. De sector is sterk afhankelijk van derden. In de verslogistiek gelden de onzekerheden rondom de Brexit. Arbeid is zo’n ander lastig dossier, zeker in het huidige politieke klimaat.

Transitietafels

De 33 ondertekenaars zullen elkaar nodig hebben, in diverse samenstellingen, op verschillende niveaus. Voor elke prioriteit komt er een transitietafel met sleutelspelers, die weer worden ondersteund door aanjaagteams. In de aanjaagteams zitten inhoudsdeskundigen. Ofwel: er wordt een serieus overlegorgaan opgetuigd. Hopelijk gaan de partijen doel én elkaar in deze nieuwe bestuurlijke drukte niet uit oog verliezen.

Delen

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin