Tuinbouwakkoord maakt eind aan versnipperd overleg

14-03-2019 | Laatste update op 11-10 | |
Minister Schouten ondertekende vandaag mede het Tuinbouwakkoord. - Foto: Roel Dijkstra
Minister Schouten ondertekende vandaag mede het Tuinbouwakkoord. - Foto: Roel Dijkstra

Met een kleine 30 handtekeningen heeft zo goed als de gehele tuinbouw zich op donderdag 14 maart in Berkel en Rodenrijs achter het Tuinbouwakkoord geschaard.

“U bent een hele makkelijke sector voor mij.” Dat hield minister Carola Schouten het publiek vanmiddag voor op de Nationale Tuinbouwcongres van Greenports Nederland bij Koppert Biological Sytems. “Want heel vaak houden jullie je eigen broek wel op. Heel vaak weten jullie hoe je innovatie moet toepassen, welk onderzoek en welke investeringen daarvoor gedaan moeten worden. Dat is voor een minister heel fijn.”

Medefinancier van lopende projecten

De minister van LNV, maar ook die van Economische Zaken en Klimaat ondertekende het Tuinbouwakkoord mee, als medefinancier van veel projecten die al in gang zijn gezet. In het akkoord zijn de tuinbouwzaken die tot 2030 meespelen in allerlei transities, zoals klimaat, arbeid en ruimtelijke herstructurering onderverdeeld in 7 thema’s. Het eerste daarvan is energie. Een onderwerp waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen al sinds begin deze eeuw samenwerken. De manier waarop dat gebeurt in het programma Kas Als Energiebron kan volgens de opstellers van het akkoord dienen als model voor ook de 6 andere thema’s: Internationalisering, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Ruimtelijke inrichting, Verslogistiek, Innovatie en Gezonde planten, gezonde mensen.

Minister Schouten ondertekende vandaag mede het Tuinbouwakkoord. - Foto: Roel Dijkstra

Minister Schouten ondertekende vandaag mede het Tuinbouwakkoord. – Foto: Roel Dijkstra

Provincies en gemeenten financieren

Greenports Nederland is de dragende organisatie van dit Tuinbouwakkoord. Dit is de overkoepelende netwerkorganisatie van de 7 regionale Greenports en 12 landelijke organisaties, zoals Glastuinbouw Nederland en NFO, die het bedrijfsleven vertegenwoordigen, samen met de overheden. Voorzitter hiervan is Noord-Hollands gedeputeerde Jaap Bond.

Het is aan ons om in 3 jaar aan ondernemers te bewijzen dat wat wij met onze transitietafels en aanjaagteams voor elkaar krijgen, draagvlak en ondersteuning verdient

“De eerste 3 jaar van dit Tuinbouwakkoord wordt het programmamanagement gefinancierd door de provincies Noord- en Zuid-Holland, Limburg en Gelderland en een aantal gemeenten”, legt voorzitter Bond uit. “Het is aan ons om in die 3 jaar aan de ondernemers te bewijzen dat wat wij met onze transitietafels en aanjaagteams voor elkaar krijgen, draagvlak en ondersteuning verdient.”

1 loket voor hele tuinbouw

Wat dit akkoord nieuw maakt, is dat er nu weer 1 loket is voor de gehele tuinbouw. Waarin dus ook de landelijke overheid is vertegenwoordigd. Directeur Generaal Marjolijn Sonnema van LNV zit in de Greenboard, het strategisch platform van Greenports Nederland en de opdrachtgever van de Tuinbouwagenda, die het uitvloeisel is van het Tuinbouwakkoord.

Wat er precies in die uitvoeringsagenda komt te staan, dat is nu aan de sector zelf om te bepalen. “Ondernemers hebben de laatste jaren wel gemerkt dat sinds het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw er veel is blijven liggen”, stelt Bond. “Het overleg tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen is enorm versnipperd geraakt. Dat brengen wij met dit akkoord weer bijeen.”

Voorzitter Jaap Bond van Greenports Nederland vertrouwt op het zwaan-kleef-aaneffect. “Niet wachten op die paar procent die niet mee willen doen.” - Foto: Roel Dijkstra

Voorzitter Jaap Bond van Greenports Nederland vertrouwt op het zwaan-kleef-aaneffect. “Niet wachten op die paar procent die niet mee willen doen.” – Foto: Roel Dijkstra

Samenhang met Klimaatakkoord en Landbouwvisie

Minister Schouten ziet het Tuinbouwakkoord graag in samenhang met het Klimaatakkoord en met haar eigen Landbouwvisie. “De financiering van onderzoek dat we doen naar knelpunten die ondernemers ervaren en doelen die wij stellen, ook vanuit maatschappelijke opgave die we hebben, is iets dat we nu al doen via de Topsectoren.”

Op de vraag of en hoe alle tuinbouwbedrijven mee kunnen gaan doen, was voorheen het wettelijk instrument van de productschapsheffing voorhanden, Nu is dat de algemeenverbindend-verklaring. Schouten: “Op het moment dat er een aanvraag van de sector komt, kan er inderdaad gekeken worden naar een verbindendverklaring. Je moet dan wel juridisch goed kunnen onderbouwen waarom dat nodig is. Laten zien dat je bezig bent niet alleen met je eigen domein, maar ook met grotere vraagstukken.”

Schouten: ‘Wees niet te bescheiden’

Dat de tuinbouw inderdaad een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van grote vraagstukken wordt heel duidelijk in het thema Gezonde planten, gezonde mensen. Maar ook de manier waarop de glastuinbouw vanmorgen naar voren werd gehaald in de Volkskrant als sector die voorop loopt in het al uitvoeren van wat in het Klimaatakkoord aan doelen is beschreven is volgens Schouten tekenend: “Ik zou tegen de tuinbouw willen zeggen:wees niet te bescheiden. Wie nu een moderne kas in loopt, die krijgt een sneak preview van de toekomst.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer