Doorgaan naar artikel

Tuinbouw ook in aanmerking voor coronaregeling EZ

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Door corona getroffen telers kunnen ook een aanvraag voor Tegemoetkoming Vaste Lasten indienen bij EZ.

Alle ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Een soortgelijke regeling tijdens de eerste lockdown was nog beperkt tot een aantal specifieke mkb-sectoren. Bij deze openstelling noemt het ministerie van Economische Zaken (EZ) de voedingstuinbouw bij naam als sector die nu ook een aanvraag kan doen.

Om in aanmerking te komen voor de TVL Q4 moeten bedrijven van oktober tot en met december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten moet minimaal € 3.000 bedragen. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd, tot een maximum van € 90.000.

Volgens Jaap Bond, voorzitter van het Crisisteam Tuinbouw, komen in de voedingstuinbouw naar verwachting 15 tot 20 bedrijven in aanmerking voor de regeling.

Voorraad- en aanpassingskosten

Ook is er een eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet- en drinkgelegenheden. Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een coronaveilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,8% van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra’s te doen.

De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen bij uitvoeringsorganisatie RVO van 25 november 12.00 uur tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet € 833 miljoen uitgetrokken.

Beheer
WP Admin