Doorgaan naar artikel

Tuinbouw mikt op doorbraken met akkoord

Foto: Van Assendelft Fotografie

Foto: Van Assendelft Fotografie

Overheden en bedrijfsleven zijn het eens over 7 tuinbouwdossiers waarop doorbraken zijn te realiseren. Dat blijkt uit de tekst van het Tuinbouwakkoord en onderliggende Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.

Donderdag 14 maart tekenen bedrijfsleven, overheden (waaronder minister Schouten) het Tuinbouwakkoord. De inhoud laat vooral zien hoe een veelheid aan ketenpartijen gaat samenwerken in Greenports Nederland op 7 prioriteiten, niet hoe groot de ambities precies zijn. De samenwerking moet openstaan voor partijen uit akkerbouw, techniek of logistiek.

‘Nieuw soort PT’

De rol van het ministerie is geen actieve. Jaarlijks wordt een voortgangsoverleg gepland met Greenports Nederland.

De aangesloten tuinbouwpartijen gaan na het tekenen van het Tuinbouwakkoord concrete acties afspreken en daarvoor budget zoeken. Op belangrijke glastuinbouwonderwerpen is daarvoor al deels collectieve financiering opgezet met hectarepremies.

Lees verder onder de infographic.

Binnen Greenport Nederland werken overheden en bedrijfsleven samen via verschillende organisaties.

Binnen Greenport Nederland werken overheden en bedrijfsleven samen via verschillende organisaties.

Niet altijd landelijke aanpak

De 7 prioriteiten (energie, ruimtelijke ordening, verslogistiek, gezondheid, innovatie, arbeid en internationalisering) krijgen allemaal een ‘transitietafel’ en een ‘bestuurlijke trekker’ met een ‘aanjaagteam’. Niet bij alle 7 prioriteiten is er een landelijke aanpak. Zo worden bij ruimtelijke ordening regionale oplossingen aangedragen bij andere tuinbouwgebieden.

Bij energie is het Klimaatakkoord de belangrijkste leidraad. Daarvoor is besloten dat er een ‘transitiecollege’ komt om de verduurzaming aan te jagen en belemmeringen in tuinbouwgebieden weg te nemen. Er komt een nieuw CO2-convenant om de aangescherpte CO2-afspraken vast te leggen met de glastuinbouw voor 2020 tot 2030. In de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 valt verder te lezen dat aardwarmte een kans is, maar ook de risico’s worden benoemd, waarvan de kosten en baten ‘niet duidelijk zijn voor de toekomst’.

Zorgen over markttoegang

Voor de prioriteit Verslogistiek willen de partijen naar spoorvervoer en meer datagebruik. De partijen zijn bezorgd dat markttoegang onder druk komt bij export, omdat Europa zelf minder open wordt voor plantaardig materiaal.

Voor gezondheid zullen de plannen liggen op het vlak van versterken van Schoolfruit en het preventie-akkoord met nieuwe initiatieven om de consumptie te laten toenemen.

Ook de Floriade wordt genoemd bij gezondheid, innovatie en internationalisering. Daar moet aan de wereld getoond worden hoe Nederland een rol kan spelen in voedingsvraagstukken bij grote steden.

Bescheiden ambitie

Voor internationalisering rept de agenda over ‘bescheiden ambities’. Wel willen de partijen meer EU-subsidie binnenslepen door meer samen te werken.

Binnen Greenports Nederland werken bedrijfsleven en overheden samen via de bestaande brancheorganisatie Tuinbouw NL, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal en regionale overheden.

Eerder zei Glastuinbouw Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak te begrijpen dat telers Greenports Nederland zien als een nieuw soort PT, maar met beduidend minder budget. Ook ziet hij een directere rol van telers en inspraak.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin