Doorgaan naar artikel

’Tuinbouw haalt CO2-doelstelling mogelijk niet’

De CO2-uitstoot door de glastuinbouw is in 2020 circa 6,5 megaton bij voorgenomen beleid. Dat blijkt uit een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving en bureau ECN.

Het is een geactualiseerde raming van de voorspelling uit 2010. Voor de tuinbouw is een plafond afgesproken van 6,2 megaton. Het Productschap Tuinbouw koopt bij overschrijding buitenlandse emissierechten aan en draagt die over aan de Rijksoverheid. Dat is het gevolg van afspraken met de overheid over invoering van een CO2-vereveningssysteem. Theoretisch zou dat om enkele miljoenen euro’s per jaar gaan.Volgens de bureaus is de raming wel met onzekerheid omgeven en kan de overschrijding meevallen. LTO Noord Glaskracht stelt dat eerdere ramingen op een hogere uitstoot uitkwamen. “Dit zit aan de onderkant van de ramingen, er zijn er ook van 7 megaton. Voor deze raming is nog wel een flinke inzet op duurzame energie nodig”, zegt energiespecialist Rob van der Valk.De nieuwe raming gaat uit van een lagere WKK-capaciteit dan gepland. LTO noemt dat positief, omdat ze daar door negatieve rendementen al langer op hamerde. Wel houden de onderzoekers rekening met een areaalgroei bij glas van 800 hectare naar 11.100 hectare. Die verwachting komt niet van de sector, maar zijn modelcijfers van ECN. Ook dat is door de crisis onzeker geworden. Voor 2030 verwachten de onderzoekers een sterke daling van de CO2-uitstoot van de glastuinbouw door meer energievriendelijke teeltmethodes en duurzame energiebronnen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin