Doorgaan naar artikel

The Greenery verbetert cijfers na verkoop dc

Foto: ANP

Foto: ANP

Handelsbedrijf The Greenery boekte in 2020 meer omzet, winst en verlaagde schulden. Groei is er alleen in Nederland.

De jaarcijfers van The Greenery zijn overwegend positief. De omzet steeg 2% naar € 1,03 miljard, al is de omzetstijging minder dan de stijging van de AGF-omzet in supermarkten in 2020. De nettowinst liep op naar € 4,5 miljoen. Dat was € 0,3 miljoen in 2019.

In het jaarverslag over 2020 wordt het woord coronacrisis overigens niet genoemd. De afzetorganisatie kiest ervoor het verslag van de hoofddirectie en Raad van Commissarissen niet meer te publiceren, maar ter inzage te leggen. De afzetorganisatie voerde in 2020 bovendien een structuurwijziging door.

Afstoten onroerend goed

De cijfers tonen van zichzelf een duidelijke verbetering, deels het gevolg van de verkoop van een distributiecentrum (Bleiswijk) voor € 45,5 miljoen. Zowel de schulden op korte als lange termijn namen af met opgeteld circa € 13 miljoen. Na het boekjaar 2020 is bovendien een herfinanciering geweest via een nieuwe financieringsovereenkomst met de Deutsche Bank en ABN Amro. De faciliteit bestaat uit een financiering van € 40 miljoen en een rekening-courant faciliteit van € 20 miljoen. Zo kwam een einde aan de financieringsovereenkomst met Rabobank, Deutsche Bank en Rabo Factoring.

Met een verbeterd eigen vermogen van € 104 miljoen (stijging van € 4 miljoen) is The Greenery financieel stabiel. De afzetorganisatie kiest er ook voor meer geld uit te laten staan bij afnemers (voornamelijk retail) en minder te werken met financiële supply chain financieringsinstrumenten die ten koste gaan van de marge.

In de omzetspreiding toont The Greenery wel een iets grotere afhankelijkheid van de Nederandse markt. Van de omzet van € 1,03 miljard wordt nu meer dan 70% op eigen bodem gehaald. Dat was vorig jaar 66%. In Duitsland en Verenigd Koninkrijk was sprake van een beperkte krimp van de omzet.

Afwaardering buitenlandse belangen

Afgelopen boekjaar koos The Greenery voor het afwaarderen van een aantal buitenlandse minderheidsdeelnemingen, wat drukte op het resultaat. Ook zijn de pensioenuitgaven verhoogd, doordat The Greenery € 0,6 miljoen moest bijstorten wegens tekorten in eigen pensioenregeling van ex-werknemers in het Verenigd Koninrkijk. Onder meer een stijging van resultaat van bedrijven waarin The Greenery een aandeel heeft zorgt voor een gestegen nettoresultaat van € 4,5 miljoen en voorgestelde dividend aan aandeelhouders (Coforta).

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin