Termijnprijzen stroom volgen gasmarkt

14-07-2011 | Laatste update op 26-10 | |
Termijnprijzen stroom volgen gasmarkt

De olieprijzen hebben in de afgelopen weken een stijgende trend laten zien. Aantrekkende vraagcijfers uit o.a. China en een positieve forecast van het International Energy Agency (IEA) zorgden voor een opwaartse markt.

Volgens een rapport van de IEA stijgt de wereldwijde olievraag in 2012 met 1.47 miljoen vaten per dag naar 91 miljoen, wat hoger ligt dan de verwachting van de OPEC.
Opvallend is de sterk opgelopen spread tussen de Europese olie (Brent) en Amerikaanse olie (WTI). Brent is namelijk veel sterker gestegen en prijst momenteel meer dan 20 $/vat hoger dan de WTI.
De afgelopen dagen drukten aanhoudende zorgen over de stabiliteit van de eurozone op de oliekoersen. Hersenkraker is nu vooral Italië. Terwijl de lidstaten nog druk denken over de juiste reddingsactie voor Griekenland lijkt Italië in beeld te komen als nieuw probleemgeval, wegens een hoge staatsschuld. Daarbij vielen de vrijdag gepubliceerde werkgelegenheidscijfers uit de Verenigde Staten flink tegen, waarop de olieprijs reageerde met een daling.

Overaanbod gas in Europa
De termijnprijzen voor gas liggen in lijn met de ontwikkeling van de olieprijs. Achtergrond is dat nog steeds veel lange termijn gascontracten een oliegeïndexeerde prijscomponent bevatten. De spotmarkt wordt echter door de directe vraag en aanbod van gas gedreven. Door een ruim aanbod van gas konden de spotprijzen dalen. Door beide ontwikkelingen is een behoorlijk verschil tussen spot- en termijnmarkt ontstaan, in het voordeel van de spotmarkt.
De aanvoer van gas vanuit Noorwegen en Rusland loopt boven verwachting goed.  In combinatie met goed gevulde gasopslagen is er op dit moment sprake van een overaanbod in Europa. De aanvoer van LNG valt echter tegen. De vraag is of we die nu nodig hebben, aangezien het economisch niet zo goed gaat (behalve in Duitsland). De korte termijn prijzen zouden onder druk kunnen komen staan als we alsnog een warme zomer krijgen.
Prijzen op de termijnmarkt worden verwacht mee te blijven bewegen met het sentiment van de oliemarkt, waardoor deze verder kunnen stijgen en het verschil tussen termijn en spot aanwezig blijft.

Risico op verdere afkalving
De termijnprijzen voor elektra bewegen met de ontwikkeling op de gasmarkt mee. Sinds het uitvallen van de Duitse kerncentrales ligt de prijs voor kolen structureel op een hoog niveau. De Clean dark spread (*) is wel verbeterd doordat de prijs voor CO2 in de afgelopen weken met een kwart is gedaald. Waar een ton CO2 vorige maand nog ruim 16 euro kostte, leggen handelaren nu slechts 12 euro neer.
Volgens Energeia krabt Brussel zich momenteel achter de oren over de verkoop van 120 mln. EUA’s (CO2 emissierechten). Dat stond gepland voor volgend jaar (2012). Maar nu de CO2-prijzen onderuit gedenderd zijn, vraagt Europa zich af of het nog wel slim is om de geplande actie uit te voeren. Door de veiling zoals oorspronkelijk bedoeld uit te voeren speelt het risico op verdere afkalving van prijzen.

(*) De Clean dark spread is de marge op elektriciteitsproductie door middel van kolen. Deze wordt berekend door de opbrengsten van elektriciteitsverkoop te verminderen met de gemaakte kosten (brandstofkosten kolen, inclusief de kosten voor CO2 emissierechten en rekening houdend met de efficiëntie).

Opwek met wind en zon hoger dan verwacht
Op de spotmarkt zijn prijzen gemiddeld iets gedaald. Dit had te maken met de, hoger dan verwachte, opwek van wind- en zonne-energie. Daarnaast zorgt de vakantieperiode voor weinig vraag en daar komt bij dat er voldoende kern- en fossiele centrales draaien.

Bron: Powerhouse

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Gfactueel
Meer over


Beheer