Doorgaan naar artikel

Telers Harvest House krijgen eigen reductiedoelen CO2

Harvest House kijkt samen met telers op individueel niveau wat hun CO2-reductie kan zijn vanaf het basisjaar 2020.

Harvest House committeert zich zo aan wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen, vastgelegd bij SBTi, het Science Based Targets initiative. De afzetorganisatie heeft als bedrijf zelf die doelen, maar gaat dat ook per teeltbedrijf vastleggen. Hoe strak die doelen voor telers worden, is nog niet duidelijk. Het sectordoel van klimaatneutraal in 2040 blijft daarvoor wel de leidraad.

CO2-reductie kantoren en wagenpark Harvest House

Voor kantoren en wagenpark wordt nu al een concrete CO2-reductie van 42% in 2030 opgelegd ten opzichte van 2020. Ook voor telers wordt het basisjaar 2020 genomen, waardoor de energiebesparing van de energiecrisis wordt meegenomen in de nieuwe doelen. Bij de doelstellingen maakt Harvest House gebruik van de Hortifootprint, een door Wageningen Universiteit ontwikkeld berekeningsmodel, dat ook bredere erkenning heeft gekregen.

Hoe ver gaat reductie?

Hoe de doelstellingen voor telers zich houden tot doelen als het nieuwe CO2-sectorsysteem, is nog niet duidelijk. Het gaat wel verder dan On the Way to PlanetProof, stelt de afzetorganisatie desgevraagd. “PlanetProof staat hier los van: Dat is een certificaat dat al onze leden al hebben behaald. In PlanetProof worden doelen geformuleerd op maximale uitstoot, die onze leden ook omarmen.”

Supermarkten

Supermarkten vragen steeds luider om te laten zien welke bijdrage bedrijven leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarbij zijn reductiedoelen zoals in SBTi een belangrijk wetenschappelijk instrument, stelt Harvest House verder. “We doen het echter niet alleen om aan de klantwensen te voldoen, maar ook omdat we het zelf belangrijk vinden hier serieus mee bezig te zijn.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin