Doorgaan naar artikel

‘Steun voor Britse boer gaat omlaag’

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Britse boeren moeten zich erop voorbereiden dat ze na de Brexit minder van de overheid zullen ontvangen dan ze nu aan gemengde rechten van de EU krijgen.

“De directe betalingen passen al vele jaren niet in de visie die de regering heeft op de landbouw”, zegt prof. Janet Dwyer, hoogleraar plattelandspolitiek aan de universiteit van Gloucester.

“Welke regering we de laatste dertig jaar ook hebben gehad, de boodschap is altijd geweest dat het niet geloofde in het subsidiëren van de boeren om hun inkomen te steunen of de markt te stabiliseren. De huidige regering heeft beloofd de toeslagrechten tot 2020 op peil te houden, maar heeft tot nu toe geen enkele toezegging gedaan voor de jaren daarna”, aldus Dwyer.

Wel subsidie voor milieu- of natuurmaatregelen

De hoogleraar acht het ‘waarschijnlijk’ dat na Brexit de inkomenssteun uit pijler 1 geleidelijk aan zal worden afgebouwd. Mogelijk krijgen Britse boeren in moeilijke gebieden, zoals in de heuvels, nog wel enige vorm van steun. Daarnaast zal de overheid in Londen volgens Dwyer vermoedelijk wel subsidie willen geven aan milieu- of natuurmaatregelen.

Vooral kleinere Britse boeren zullen stoppen

Die veranderingen zullen ertoe leiden dat vooral kleinere boeren het voor gezien houden: “Je ziet het nu al in bepaalde regio’s waar kleine boeren het meeste werk uitbesteden aan grotere collega’s. Ze ontvangen nog wel een inkomen, maar zijn niet meer zo betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de boerderij, omdat die te klein is om op zichzelf levensvatbaar te blijven.”

Delen

Image
Ruud Peijs

correspondent in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin