Doorgaan naar artikel

Sterke impuls tuinbouwonderwijs en -onderzoek Westland

De Horti Campus in Westland kan sterk in belang toenemen door nieuwe geldstromen en een forse uitbreiding van het tuinbouwcentrum.

De gemeente stelt € 100.000 beschikbaar aan de onderwijsinstelling Greenport Horti Campus om deel te nemen aan het consortium voor het project CropAlert. Het project verbindt het onderzoek van de Wageningen Universiteit, de TU Delft, de Universiteit Twente en TNO aan de glastuinbouw. Het gaat om toegepast onderzoek, waar het bedrijfsleven nauw bij betrokken is. De ontwikkeling van datatelen wordt erdoor gestimuleerd.

Een belangrijkere impuls komt mogelijk van landelijke gelden uit het Groeifonds. De onderwijsorganisatie Greenport Horti Campus zal profiteren van de stimulans van samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen en regionale economische sectoren. Voor het verbeteren van die samenwerkingen in het beroepsonderwijs is uit het Groeifonds € 210 miljoen toegekend voor 15 verschillende onderwijsprojecten. Horti Campus is er één van.

Groeien naar internationale rol

Een potentieel nog grotere ontwikkeling van Horti Campus is het gebiedsplan Flora Campus, waarmee Westland internationaal een vooraanstaande rol kan blijven spelen in de tuinbouw. Als de grond verworven wordt, moet Flora Campus het internationale kennisknooppunt worden voor tuinbouwtechnologie, gericht op digitalisering en robotisering en gezondheid. Er wordt dan plaats geboden aan onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten maar ook aan innovatieve bedrijven. Het gebied biedt plaats aan het World Horti Center (WHC), dat sterk uitgebreid zal worden, naast een startup centrum. Ook wordt de realisatie van een Kas van de Toekomst verkend.

Het masterplan, waarmee de gemeenteraad instemde, omvat 1.250 appartementen (waarvan de helft sociaal/middelduur), 200 studenteneenheden en 400 eenheden voor arbeidsmigranten.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin