Doorgaan naar artikel

Sociale innovatie

Ketenvorming in de tuinbouw gaat langzamer dan gedacht.

Het afgelopen jaar zijn er minstens tien serieuze gesprekken geweest. Dat heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Nieuwe pogingen worden weer ondernomen.

Bijvoorbeeld Kompany – inmiddels de grootste afzetorganisatie in komkommers – neemt het heft in handen. Voor en achter de schermen wordt geprobeerd om weer in gesprek te komen met de overige komkommertelers. Uiteindelijk zal het toch een keer gaan lukken.

Dat geldt niet alleen voor Kompany. Ook voor andere productgroepen moet het een keer lukken. Niet zelden stranden echter de onderhandelingen op mensen. De noodzaak van bundeling wordt gevoeld als de prijzen slecht zijn. Als de prijzen weer aantrekken lijkt de motivatie voor samenwerking te verdampen. Immers samenwerking betekent dat je een beetje vrijheid moet opgeven en soms genoegen moet nemen met een middenprijs die iets lager ligt, maar waar de buurman wel mee geholpen is.

In dat opzicht heeft de tuinbouw nog wel een slag te maken. Op technologisch gebied is de sector van oudsher erg sterk. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is technologische innovatie zeer belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de sociale innovatie binnen MVO. Er liggen nog geweldige kansen op het gebied van modern en inspirerend leiderschap, communicatie en slimme samenwerkingsvormen in de keten. Dergelijk leiderschap in de tuinbouw is helaas mondjesmaat aanwezig. Dat blijkt ook wel uit de zoektocht van Kompany naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter die de bundelingsgesprekken kan leiden.

Duurzaamheid en innovatie gaan steeds meer samen. En dat zit hem niet alleen in de techniek, maar juist in de sociale innovatie waar leiderschap zo’n belangrijk onderdeel van is. De sterke uitgangspositie die de sector in de wereld heeft, kan dan gewaarborgd worden.

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin