SMK wil PlanetProof aanscherpen, maar mét telers

26-04 | |
CO2-meting in de vollegrondsteelt in PlanetProof. Foto: Anton Dingemanse
CO2-meting in de vollegrondsteelt in PlanetProof. Foto: Anton Dingemanse

Stichting Milieukeur wil zichtbare stappen zetten met PlanetProof, zoals CO2-metingen in open teelten, en telers meenemen.

De herzieningsprocedure voor de teelteisen in PlanetProof Plantaardig is op stoom gekomen. In 2023 moeten de criteria zijn geactualiseerd en waar mogelijk aangescherpt. In 2021 is geen herziening geweest.

De hoofdlijnen van de herziening voor 2023 zijn door het College van Deskundigen Plantaardig vastgesteld na meer dan 100 suggesties voor herziening. De telers hebben zich nog niet gebogen over de voorstellen, laat Stichting Milieukeur (SMK) weten. “De Technische Telersverwerkgroep komt in beeld als de haalbaarheid wordt vastgesteld, niet over de hoofdlijnen waar wel en niet aan wordt gewerkt”, zegt programmamanager Stefanie de Kool.

CO2-uitstoot open teelten

Op vijftien punten bij Energie&Klimaat, Gewasbescherming en Biodiversiteit, Bodem, Water en Bemesting, en Materiaalgebruik en afvalstromen worden stappen aangekondigd.

Zo moet normering ontwikkeld worden voor elektraverbruik in bedekte teelten en komen er eisen voor registratie van CO2-uitstoot open teelten. Is dat iets waar telers angst voor moeten krijgen?

De Kool: “Er is geen enkele reden om angst te krijgen als je dit leest. Juist het tracé haalbaarheid gaat absoluut nog plaatsvinden, met grote zorgvuldigheid. Niet alleen met de Technische Telerswerkgroep, maar ook met de adviseurs en de uiteindelijke openbare hoorzitting. Er gebeurt veel in de sector met nieuwe technieken en inzichten. We willen meebewegen met de mogelijkheden.”

Volgens De Kool worden de teeltomstandigheden ook meegenomen in het herzieningsproces, dat betekent dat kostenstijgingen ook meewegen dit jaar.

Goed kijken naar GLB

De herzieningsprocedure loopt een beetje gelijk op met nieuwe regels en eisen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nu streeft Stichting Milieukeur naar een rol van PlanetProof voor erkenning en vergoeding in de zogenaamde ecoregelingen, een menu aan milieudiensten met een vergoeding.

Toch wordt niet direct ingespeeld op die eisen. De Kool: “We houden het goed in de gaten. Het traject is nog niet echt verweven. GLB heeft een heel strakke lijn. Ze doen nu pilots. Het is nog onduidelijk hoe dat gelinkt kan worden met PlanetProof. We varen daarom een eigen koers.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer