Doorgaan naar artikel

Sector wil coronaschade verhalen via horecaregeling

De groente- en fruitsector wil de geschatte schade van meer dan € 10 miljoen inbrengen in een brede horeca-schaderegeling.

Een eerste schatting van de schade van de horecasluiting voor voedingstuinbouw komt uit op € 10 tot € 15 miljoen. Dat is de schade die teelt- en handelsbedrijven lijden in de komende twee maanden door het wegvallen van afzet. Voorlopig is de horecasluiting overigens 4 weken.

Schade in afzet groenten en fruit

Het is een eerste schatting, waarbij nog niet de effecten van horecasluiting in België is meegenomen. Het gaat puur om schade in de afzet groenten en fruit. Dinsdagmiddag 20 oktober overlegde het crisisteam. Ook LTO nam deel aan het gesprek namens de fritesaardappelenindustrie. “Net als in het voorjaar is deze sector nu ook getroffen. We gaan samen optrekken in de aanvraag voor een compensatieregeling”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de regiegroep van crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw.

Aanhaken bij horecaregeling

Voor een compensatieregeling gaat de regiegroep niet in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maar met het ministerie van Economische Zaken (EZ). “EZ werkt aan een generieke compensatieregeling voor horeca. Wij zullen daarbij aanhaken.”

De kans is klein dat de groente en fruitsector met zo’n beperkte schade-omvang een eigen regeling bij het ministerie van LNV zal krijgen. GroentenFruit Huis en Glastuinbouw Nederland zijn in overleg met Horeca Nederland over zo’n brede regeling.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin