Schouten: meer groentetelers in steunpakket

11-06-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - Foto: ANP

Een grotere groep groentetelers kan tuinbouwsteun krijgen door versoepeling van eisen van de eenmalige coronasteunregeling.

Minister Carola Schouten maakte donderdag 11 juni in een Kamerdebat bekend dat voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nu voor € 156 miljoen aan steun is aangevraagd. Daarmee is ruim een kwart van het beschikbare budget aangevraagd van de € 600 miljoen voor sierteelt en voedingstuinbouw. Door het herstel van veel markten is Schouten niet van plan de regeling te verlengen na afloop op 11 juni.

Forse ondertekening

Er is sprake van een forse ondertekening van de steunmaatregel, erkende Schouten. Zij verwacht nog een substantiële stijging van aanvragen van tuinbouwsteun door een versoepeling. De eis dat telers 75% van de afzet aan horeca levert, is verlaagd naar 60%.

Schouten: “We voorzien daarmee dat een grotere groep groentetelers onder de regeling valt, met een substantieel effect op het aangevraagde bedrag.” Ook worden meer bedrijven geholpen door rekening te houden met de omzetgroei die deze hadden de laatste jaren. Onduidelijk is hoeveel bedrijven nu extra geholpen worden door de versoepelingen. Binnen afzetorganisaties wordt van die versoepeling overigens niet verwacht dat het veel bedrijven zal helpen.

Geen verlenging tuinbouwregeling

Een verlenging van de steunregeling voor tuinbouw ligt niet voor de hand, stelde Schouten op vragen van VVD. Volgens VVD-kamerlid Arne Weverling herstelt de horeca niet snel genoeg en blijven teeltbedrijven in deze keten daardoor geraakt. Schouten wijst dat af. “De regeling is opgesteld om acute vraaguitval op te vangen. We zien dat de markten deels herstellen. Dit is een klassieke regeling. We zijn niet voornemens te verlengen.”

‘Eén miljoen euro is genoeg’

Weverling vroeg of Schouten de steunplafonds in de tuinbouwregeling wil aanpassen. Grote bedrijven hebben door plafonds relatief lagere steunbedragen dan kleinere bedrijven. Schouten denkt dat grotere bedrijven beter in staat zijn risico’s op te vangen en te spreiden.

Wel gaf Schouten toe dat de plafonds vooral bedoeld waren om te voorkomen dat grote bedrijven teveel aanspraak maakten op de regeling. Nu de regeling onderbenut blijft, houdt Schouten vast aan de plafonds. “Bedrijven kunnen tot een miljoen euro krijgen. Ik ben niet voornemens dit aan te passen. Ik vind een miljoen euro een groot bedrag zonder tegenprestatie. Het is belastinggeld.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer