Doorgaan naar artikel

RVO wil locaties van kassen ondernemers weten

RVO wil locaties van kassen ondernemers weten

RVO wil locaties van kassen ondernemers weten

Bij de digitale aangifte CO2-jaarvracht voor glastuinbouwbedrijven wil de overheidsdienst RVO dit jaar ook alle locaties van de kassen weten van de afzonderlijke ondernemers.

Dat doet de RVO op verzoek van de Greenportprovincies. Zij willen die informatie gebruiken voor de gedecentraliseerde herstructureringsopgave glastuinbouw.

Glastuinbouwondernemingen dienen vóór 1 juli de aangifte van de totale CO2-emissie door te geven. De RVO verzamelt de CO2-gegevens voor de Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw. Dat register werd voorheen door het voormalige Productschap Tuinbouw uitgevoerd. RVO heeft extra vragen toegevoegd aan de digitale aangifte CO2-jaarvracht om meer inzicht te krijgen in de locaties van tuinders en het warmtegebruik per locatie.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin