Rest-CO2 nu de kas in, straks verwaarden

23-01-2018 | |
Logo Twence
Logo Twence

Afvalverwerker Twence wil vanaf 2020 grootschalig de CO2 afvangen en inzetten in de glastuinbouw.

Daarvoor voert de afvalverwerker nu gesprekken met CO2-leveranciers in de glastuinbouw. De contracten zijn nodig om de businesscase rond te krijgen voor een nieuwe installatie bij Twence. Volgens een woordvoerder van Twence moet de levering aan de glastuinbouw andere nieuwe toepassingen met CO2 niet in de weg staan. “We denken aan contracten voor levering aan de glastuinbouw van vijf tot tien jaar, omdat we ook ruimte willen houden voor andere toepassingen.” Twence verwacht dat de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met CO2 verder zal groeien.

In de bouw

Koolstofdioxide wordt nu bijvoorbeeld als schuimvormend middel gebruikt bij de aanmaak van isolatiemateriaal. Maar het kan ook gebruikt worden bij het produceren van ‘compensatiesteen’: een bouwsteen die niet hard wordt door het toevoegen van warmte, maar door toevoeging van CO2.

CO2 zelf is geen energiedrager, maar kan via chemische weg wel toegepast worden bij de productie van nieuwe brandstoffen. Zo wordt CO2 gebruikt bij het kweken van algen, waarmee bio-ethanol gemaakt wordt. Ook wordt er wordt geëxperimenteerd met een toepassing waarbij CO2 wordt gebruikt voor het maken van benzine.

Gesprekken LTO en Rijk

Twence wil dit jaar de aanvraag voor vergunningen voor de bouw van een installatie indienen. Er loopt al een procedure voor een milieueffectrapportage. Ook moet dit jaar duidelijk worden of het plan in aanmerking komt voor een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor is LTO Glaskracht Nederland samen met de afvalverwerkers in overleg met Rijksoverheid.

Twence stoot jaarlijks circa 200.000 ton CO2 uit waarvan nu al 1 tot 1,5% wordt afgevangen voor de productie van natriumbicarbonaat.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer