Regels Luttelgeest aangepast voor grotere kassen

16-04-2021 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

De gemeente Noordoostpolder voegt ruimere bouwmogelijkheden toe voor grote kassen in gebied Luttelgeest/Marknesse.

Dat blijkt uit een actualisatie van het bestemmingsplan voor fase 3 van het gebied tussen Luttelgeest en Marknesse. Het bestemmingsplan was ingericht voor kleinere bedrijven, maar de schaalvergroting maakt dat het gebied wordt ingericht voor twee grote bedrijven. De telers hebben de plannen al klaar, inclusief financiering, zo blijkt uit de stukken.

Goothoogte 11 meter

In het vernieuwde plan wordt de verplichte goothoogte van kassen losgelaten. De maximale bouwhoogte blijft gelijk, maar de norm van 9 meter voor goothoogte verdwijnt. Ook wordt de mogelijkheid geboden om op minimaal 200 meter van het hart van de weg hogere bedrijfsgebouwen tot maximaal 25 meter te realiseren. Dat is nodig om moderne logistiek te kunnen bouwen voor de hogere productie. Verder is in moderne glasgebieden ruimte nodig voor gemeenschappelijke energie- en watersystemen.

Luchtfoto van de nieuwe fase van het plangebied tussen Luttelgeest en Marknesse. - Foto: Gemeente Noordoostpolder

Luchtfoto van de nieuwe fase van het plangebied tussen Luttelgeest en Marknesse. – Foto: Gemeente Noordoostpolder

Ruimtelijke kwaliteit

Met de aanpassingen van de bouwregels hoeft de ruimtelijke kwaliteit niet veel te verslechteren, stelt de gemeente Noordoostpolder. Op een korte afstand lijkt een lagere goothoogte het effect te verliezen en lijkt de kas eerder een plat dak van 11 meter. Dat is maximale bouwhoogte voor de kassen en die wijzigt niet. Het vernieuwde plan ligt ter inzage.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer