Pilot moet CO2-levering glastuinbouw gaande houden

21-07-2020 | Laatste update op 17-08 | |
Vrijstelling energiebelasting glastuinbouw staat ter discussie. - Foto: Peter Visser.
Vrijstelling energiebelasting glastuinbouw staat ter discussie. - Foto: Peter Visser.

Overheid, industrie, Ocap en de glastuinbouw starten een innovatiepilot om de levering van CO2 aan de glastuinbouw in de toekomst te behouden.

Dat schrijft Erik Wiebes, minister van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De levering wordt bedreigd omdat het voor de industrie voordeliger wordt om fossiele CO2 onder zee op te slaan dan aan de glastuinbouw te leveren. Bij levering aan de glastuinbouw moeten immers emissierechten worden betaald, terwijl die bij onderzeese opslag vervallen. Bovendien wordt de onderzeese opslag gesubsidieerd.

Combinatie opslag en levering CO2

Het uitgangspunt van de pilot is dat er gecombineerde opslag en levering van CO2 plaatsvindt. In de zomermaanden wordt zowel fossiele als biogene CO2 aan de glastuinbouw geleverd, terwijl in de wintermaanden zowel fossiele als biogene CO2 wordt opgeslagen. Door een administratieve verrekening op jaarbasis ontvangt de glastuinbouw uitsluitend biogene CO2. Ocap noemt dit de ’bioswap’.

In het Klimaatakkoord staat dat de glastuinbouw in 2030 ongeveer 2 Mton externe CO2 nodig heeft om de reductiedoelstelling te halen. Op dit moment wordt 0,7 Mton geleverd. Met de pilot van opslag en levering kan dat grotendeels behouden blijven, schrijft Wiebes. Er is dus nog een substantiële uitbreiding van de CO2-levering nodig. Wiebes wijst ook op onderzoek van de sector zelf om betere benutting van CO2 in de kas te realiseren.

Uitbreiding CO2-levering nodig

De innovatiepilot zou een basis kunnen bieden om ook uitbreidingen van CO2-levering te faciliteren, schrijven de bewindslieden. Voor die uitbreiding bestaan op dit moment niet de optimale prikkels. Daarom wordt in de pilot ook gekeken naar de SDE++ in 2021 om levering van CO2 aan de glastuinbouw te behouden. Wiebes wil met betrokken partijen verkennen of er nog belemmeringen zijn die de realisatie van toekomstige initiatieven vertragen en hoe deze eventueel weggenomen kunnen worden.

De minister wil het gebruik van gas in de glastuinbouw in ‘toenemende mate terugdringen’ schrijft hij. Naast stimuleringsmaatregelen noemt hij fiscale maatregelen en aanpassing van het CO2-sectorsysteem met meer prikkels voor reductie.

Ocap: maatwerk nodig

CO2-leverancier Ocap reageert verheugd op deze stap. “Het belangrijkste is dat de overheid het belang van de CO2-voorziening erkent en een uitruil tussen biogene en fossiele CO2 mogelijk maakt”, zegt woordvoerder Robert Jan Pabon. “De overheid ziet ook in dat voor CO2-besparing maatwerk nodig is. Het is nu zaak om dit concreet te maken.”

Medeauteur: Jeroen Verheul

Sleegers
Joef Sleegers redacteur
Meer over


Beheer