Doorgaan naar artikel

Onderzoek PAN naar emissie kassen toont grote verschillen binnen EU

Foto: ANP

Foto: ANP

Milieugroep Pesticides Action Network (PAN) Europe stelt dat kassen te veel emissie hebben om een uitzondering te houden bij toelating van middelen. Het onderzoek daarover roept vragen op.

PAN raadt de Europese Commissie aan goed onderzoek te doen naar de definitie van kassen en via welke routes resten van bestrijdingsmiddelen ontsnappen. Aanleiding is onderzoek dat PAN zelf deed naar monsters van regen- en oppervlaktewater rondom kassen in België, Nederland, Spanje en Duitsland. Uit die monsters blijken forse verschillen in concentratie van residuen. Een aantal middelen die het vond, is niet toegelaten.

Daarbij moet worden aangetekend dat niet duidelijk is bij welke teelten de monsters zijn genomen: sierteelt of groente. Met name in België werden hoge concentraties waargenomen bij kassen. Nederland en Duitsland hebben met aanzienlijk lagere concentraties. Voor Nederland merkt PAN op dat er veel verschillende middelen zijn gevonden die afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen, maar opgeteld gevaarlijk kunnen zijn. Het wetenschappelijk bewijs daarvoor moet nog wel geleverd worden.

Het onderzoek van PAN valt om nog een andere reden op. In de beschrijving van de situatie in Nederland gebruikt PAN veel oude rapporten en besluiten van de overheid. De redelijk recent ingestelde zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven wordt zijdelings genoemd. Er zijn daardoor nu technieken voorhanden die voor bedrijven 95 procent van de middelenresten verwijderen. Glastuinbouwbedrijven hebben daar individueel of collectief in geïnvesteerd, of gaan dat doen (Westland).

Regels kassen aanscherpen

De organisatie vindt dat overheden moeten concluderen dat kassen geen gesloten ruimtes zijn en daardoor geen soepele eisen verdienen bij de toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen. In de eigen conclusies van het rapport lijkt dat afgezwakt. PAN roept overheden op onderzoek te doen naar de routes waarop resten van middelen weglekken en daar vervolgens beleid voor toelating van middelen op aan te passen.

Ook de definitie van kassen moet worden bekeken. Gaat dat om alleen hightech-kassen of ook minder moderne kassen? Daarnaast vindt PAN dat strengere normen moeten worden afgesproken om het risico van stapeling van middelen op te vangen.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin