Doorgaan naar artikel

Uitstel zuiveringsplicht kassen Westland vernieuwd

Kassen in Westland. Kassen op de foto niet gekoppeld aan het verhaal over uitstel. - Foto: ANP

Kassen in Westland. Kassen op de foto niet gekoppeld aan het verhaal over uitstel. - Foto: ANP

De provincie Zuid-Holland geeft telers waarvoor vanaf 1 januari zuiveringsplicht van het afvalwater geldt, uitstel tot augustus of tot 2027.

Dat blijkt uit een ontwerpbesluit van de provincie Zuid-Holland. Het uitstel is nodig, omdat het huidige uitstel afloopt op 1 januari. Dat is het moment dat de Omgevingswet ingaat en regels veranderen. Het bestaande uitstel dat telers kregen voor de zuiveringsplicht uit 2021 was het gevolg van de status van de collectieve waterzuivering voor telers uit de Waterzuiveringscoöperatie Westland. Het project viel onder de Crisis- en herstelwet waarmee een uitstel was vastgesteld op de plicht het afvalwater te ontdoen van resten van gewasbeschermingsmiddelen.

Na procedurele en technische vraagstukken die het project vertraagde, wordt de collectieve zuiveringsinstallatie gebouwd en opgeleverd in augustus 2024. Voor een deel van de telers is het uitstel van de zuiveringsplicht op dat moment niet meer nodig.

Persleiding nodig

Een andere groep telers heeft meer tijd nodig. Om het afvalwater van deze bedrijven te leveren aan de nieuwe collectieve zuivering is een persleiding nodig. Deze telers lozen het afvalwater nu op het vuilwaterriool naar de zuiveringsinstallatie van AWZI De Groot Lucht in Vlaardingen. Voor deze glastuinbouwbedrijven geldt een uitstel tot 1 januari 2027, of zoveel eerder als de persleiding naar de collectieve zuivering is gerealiseerd.

Wanneer de persleiding er niet komt, moeten deze bedrijven vóór 2025 individuele voorzieningen treffen om aan de zuiveringsplicht te voldoen. De glastuinbouwbedrijven moeten tijdens het uitstel al redelijke maatregelen treffen om de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in hun afvalwater zoveel mogelijk te beperken, staat in het besluit.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin