Noord-Holland gaat rapporteren over energieverbruik tuinbouw

19-01-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Energietransitie glastuinbouw wordt opgepakt
Energietransitie glastuinbouw wordt opgepakt

De provincie Noord-Holland wil tweejaarlijks een overzicht geven van het energiegebruik in de glastuinbouw en CO2-uitstoot.

Die rapportage behelst ook de gebouwde omgeving plus industrie en het aandeel hernieuwbare energie in het totale Noord-Hollandse energieverbruik.

Noord-Holland sleutelt (net als andere provincies) al enige tijd aan een energietransitie middels een stimuleringsbeleid in de glastuinbouw voor geothermie, restwarmte en belevering van CO2. Eind 2016 keurde de provincie beleid goed dat miljoenen vrijmaakt om bedrijven naar glasconcentratiegebieden te verplaatsen waar collectief energiebeleid mogelijk wordt.

In 2016 is door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) al in kaart gebracht wat de perspectieven zijn om in 2050 volledig op hernieuwbare energievoorziening over te stappen (zon, wind, biomassa en aardwarmte).

ECN heeft uitgerekend hoe in de behoefte aan (hoge en lage temperatuur)warmte, elektriciteit en transportbrandstoffen kan worden voorzien in die sectoren als glastuinbouw. Van het ECN-rapport wordt de komende maanden een ruimtelijke vertaling gemaakt. Daaruit volgen mogelijke ’transitiepaden’ die een implicatie zullen hebben op de ruimtelijke omgeving. De plannen voor CO2-rapportage kosten 7 ton.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer