Doorgaan naar artikel

‘Nog niet eerder zo extreem meegemaakt’

De spitskool die vorige week werd gesneden, ging nog uitsluitend weg voor de verse markt, deze week wordt ook gestart met de eerste kool voor de bewaring.

De oogst in Nederland gaat door tot in de loop van oktober, waarna de draad weer wordt opgepakt met de teelt in Portugal met de oogst vanaf half februari. Dat vertelt Michel Timmerman van TB&S in Sint Pancras over het ras Marshall van Hazera. Het bedrijf heeft het alleenrecht voor de teelt van Marshall, naast The Greenery.Net als in andere brassica’s, vraagt de koolmot alle aandacht. Verantwoordelijk voor de bestrijding ervan is Jeroen van Kleef. “Je ziet nog steeds veel motjes”, merkte hij vorige week op, dat was zo’n 2 weken na de laatste spitskoolplanting. Staan de planten er twee, drie weken in, dan behandelen we met Decis plus Coragen. Een week later volgt een controle, om te bezien of de behandeling herhaald moet worden. Na die twee keer hoop je ervan af te zijn, zo niet dan zetten we een keer Karate plus tracer in. Dat is dit seizoen meermalen nodig geweest. In de 7 jaar dat ik de gewasbescherming bij TB&S doe, heb ik het nog nooit zo extreem meegemaakt.”Waarom de beesten zo massaal aanwezig zijn, is gissen. Misschien vanwege het uitblijven van een echte winter. Nog een reden zou kunnen zijn dat de motten weten te profiteren van perioden met relatief warme nachten.” Daarnaast steekt Xanthomonas wat meer de kop op. “Vorig jaar zagen we het al wat meer, nu weer dus. Ik heb nu twee percelen waarin het – in beperkte mate – te vinden is. Anderhalve week geleden heb ik er Rudis gespoten, dat heeft nevenwerking. Daar is wat koper aan toegevoegd, dat maakt het gewas sterker De aantasting heeft daar niet echt doorgezet. We komen ook wat witte roest tegen, dat is goed aan te pakken met Folio Gold.

Slakken worden aangepakt tijdens het schoffelen: met de schoffelmachine aan de voorkant van de trekker, en een 650 liter grote tank voor slakkenkorrels achterop. De korrels worden met een ventilatie-unit opgezogen en via uitlooppijpjes over de grond verdeeld. “We hebben een paar slakkenpercelen, verder geven slakken weinig problemen.”

 

AUTEUR JOOST STALLEN

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Michel Timmerman

sluitkoolteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin