Nieuwe opzet congestiemanagement stroomnet

19-08-2021 | Laatste update op 13-05 | |
WKK-installatie. -  Foto: Peter Visser
WKK-installatie. - Foto: Peter Visser

Netbeheerders gaan leveranciers van stroom vaker vergoeden voor vrijlaten van ruimte op het net.

Netbeheerders moeten vaker een prijsmechanisme inzetten om te voorkomen dat het aanbod aan elektriciteit op bepaalde momenten groter is dan de capaciteit van het netwerk. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt. De toezichthouder wil in de Netcode Elektriciteit duidelijker vastgelegd hebben wanneer, hoe en onder welke voorwaarden netbeheerders gebruikmaken van dit zogeheten congestiemanagement.

Het systeem voorkomt dat te veel partijen tegelijk het elektriciteitsnet belasten, wat in het uiterste geval de elektriciteitsvoorziening kan onderbreken. Dan gaat het niet alleen om het hoogspanningsnet, maar ook om de regionale netten. Netbeheerders kunnen producenten en afnemers van elektriciteit een vergoeding geven als zij helpen het net minder te belasten door bijvoorbeeld minder stroom te leveren.

Grens aan prijsmechanisme

Congestiemanagement draagt volgens ACM bij aan de energietransitie. Door het systeem ontstaat er meer ruimte op het elektriciteitsnet, waardoor ook meer wind- en zonneparken aangesloten kunnen worden.

Volgens ACM moeten netbeheerders het prijsmechanisme vaker toepassen dan nu het geval is, zo staat in een ontwerpbesluit. Alleen als de kosten voor congestiemanagement boven een bepaalde financiële grens uitkomen of als een technische grens wordt bereikt waardoor de betrouwbaarheid van het net onder druk komt te staan, hoeft de netbeheerder geen aanbod meer te doen voor het transport van elektriciteit.

Wijzigingen zes weken ter inzage

De wijziging wordt nu ter inzage gelegd bij belanghebbenden. Netbeheerders hebben dan zes weken de tijd om daar op te reageren. Daarna neemt ACM een definitief besluit. Het is ook aan de ACM of er al dan niet wijzigingen worden aangebracht. Partijen kunnen na het definitieve besluit nog beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

ANP Algemeen Nederlands Persbureau


Beheer