Doorgaan naar artikel

Nieuw CO2-sectorsysteem niet zeker door EU-plannen

Een scherm in een kas brengt energiegebruik omlaag. Foto: Peter Visser.

Een scherm in een kas brengt energiegebruik omlaag. Foto: Peter Visser.

Eu-plannen kunnen het nieuwe CO2-sectorsysteem waar de glastuinbouw aan werkt, doorkruizen.

Die conclusie volgt uit Europese plannen ‘Fit for 55’, een pakket met Europese klimaatmaatregelen. Daarin is de mogelijkheid geschetst een Europees systeem van CO2-beprijzing in te voeren. Als dat er komt, lijkt een nationaal sectoraal CO2-sectorsysteem van de baan, stelt Glastuinbouw Nederland.

Toch wordt verder gewerkt aan zo’n CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw. Dat moet meer individueel de uitstoot van de bedrijven beprijzen. De sector heeft al een eigen systeem, maar het uitstootoverschot van de hele sector wordt daarin doorberekend aan individuele bedrijven. Zo betalen ook duurzame bedrijven mee.

Sector verrast

Volgens Alexander Formsma, beleidsspecialist energie bij Glastuinbouw Nederland, is de sector verrast over de Europese plannen voor CO2-beprijzen. Feitelijk wil de EU alles en iedereen (dus ook gebouwde omgeving, transport, e.d.) onder een CO2-systeem brengen, met werknaam ETS 2. Nu is een klein aantal grote tuinbouwbedrijven op dit Europese CO2-systeem ETS aangewezen. Voor de overige bedrijven geldt een eigen nationaal CO2-sectorsysteem.

Als plannen voor zo’n bredere ETS doorgaan, heeft dat consequenties voor Nederlands beleid. Formsma: “Het gaat erom de juiste prikkel te vinden om te verduurzamen. Als dat nationaal bepaald wordt met een sectorsysteem, dan kan dat. Als de EU inderdaad met een uitbreiding van ETS komt en iedereen onder ETS gaat vallen, is die prikkel er ook al. We moeten niet prikkel op prikkel bouwen.”

Glastuinbouw Nederland laat weten een voorkeur voor een nationaal sectorsysteem te hebben. Formsma wijst er op dat ook aan een Europees systeem voordelen kleven, zoals een gelijk speelveld. “Je weet zeker dat iedereen hetzelfde betaalt, maar je moet niet een nationaal en Europees systeem optuigen. Dan beprijs je de CO2-uitstoot twee keer.”

Kansen duurzame bedrijven

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten liet Trinomics onafhankelijk onderzoek doen naar de gevolgen van CO2-beprijzing voor Nederlandse sectoren die buiten het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) vallen. Dat betreft onder meer (het grootste deel van) de glastuinbouw. Het onderzoek toont aan dat Europa brede CO2-beprijzing voor dit deel van de glastuinbouw beter werkt dan een strengere nationale CO2-beprijzing. Duurzame Nederlandse koplopers krijgen dan volgens de onderzoekers een eerlijke kans op de Nederlandse én op de Europese markt, omdat er één CO2-prijs in alle EU-landen geldt.

Mede-auteur: Hans Neefjes, Vakblad voor de Bloemisterij

Beheer
WP Admin