‘Niet uitverkopen, maar door ontwikkelen’

21-03-2014 | |
‘Niet uitverkopen, maar door ontwikkelen’

Wageningen UR Glastuinbouw, GreenQ en DLV Plant zullen voortaan onder de gezamenlijke naam Horti Science Parc naar buiten gaan treden als kenniscentrum voor teelttechniek.

De krachtenbundeling van de diverse onderzoekcentra en kennisbedrijven aan de Violierenweg 1 t/m3 in Bleiswijk is vooral bedoeld om sterk als één kenniscentrum over te komen bij internationale samenwerkingsverbanden.

Voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland benadrukte het belang, vanuit internationaal perspectief, om versnippering binnen het tuinbouwcluster tegen te gaan.

Joint Ventures

Hermans ziet toekomstperspectieven voor de tuinbouw in het buitenland veel meer liggen in het opzetten van internationale joint venture bedrijven dan in het (zoals voorheen) puur exporteren van producten en technieken. “We moeten geen uitverkoop gaan houden van wat we nu hebben. Anders zijn we over tien jaar klaar. Er zijn juist samenwerkingsverbanden met buitenlandse partijen nodig. Als je bijvoorbeeld in een Chinees project 10 procent aandeel krijgt, mag je al in je handen klappen. Maar op zo’n grote markt heb je dan toch veel.”

“We zullen in toenemende mate internationaal moeten participeren. Internationaal zal de voedingstuinbouw steeds groter en duurzamer worden.”

Daarvoor is het belangrijk om de huidige Nederlandse koploperspositie, zoals die internationaal erkend wordt, te behouden. “Dus moeten we zorgen dat onze tuinbouwondernemers sterk blijven, en dat we blijven ontwikkelen in productie, logistiek en uitgangsmateriaal.”

Visser
Peter Visser Redacteur


Beheer