Doorgaan naar artikel

NFO: EU-beleid contraproductief

Foto: VidiPhoto

Foto: VidiPhoto

De Nederlandse en Belgische fruittelersbonden vinden dat de EU de fruitteelt in de steek laat. Ze pleiten voor een goede rooiregeling.

NFO en de Belgische Boerenbond stellen dat het beleid van de Europese Unie contraproductief werkt voor de hardfruitsector. De economische sancties tegen Rusland zorgen nu al 5 jaar lang voor een slechte marktsituatie voor met name de perentelers. Een derde van de Nederlandse en Belgische Conference-peren ging voor 2014 naar Rusland.

Sancties heroverwegen

Met de hertoetreding van Rusland tot de Raad van Europa lijkt een toenadering plaats te vinden. Dat zou tot heroverweging van de wederzijdse economische maatregelen kunnen leiden. Mochten de sancties overeind blijven, dan is betere ondersteuning aan de sectoren die het zwaarst lijden onder de sancties een must.

Geen steun voor uitbreiding areaal

Ondersteuning moet echter niet de vorm krijgen van de nu al veel gegeven financiële steun voor uitbreiding van de productie. Met name in de oostelijke helft van de EU is met EU-geld veel nieuwe productie opgetuigd. “Niet alleen is dit een inefficiënte besteding van publieke middelen, tegelijk ondergraaft het ook de verdere uitbouw van een duurzame en rendabele hardfruitsector”, aldus NFO en Boerenbond.

Inkrimping hardfruitareaal nodig

Beide partijen zijn van mening dat een inkrimping van het hardfruitareaal nodig is en dat Europa hiervoor de geschikte instrumenten heeft. Een Europese rooiregeling met duidelijke spelregels zou bijvoorbeeld een stap in de richting zijn van een gezonde hardfruitsector.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin